Dagvattendamm utreds som en del av det planerade arenaområdet vid Yttern

Det planerade arenaområdet vid Yttern kommer vara ett centrum för olika sporter, idrotter och fritidsverksamheter. Men innan detaljplanen kan vinna laga kraft behöver en dagvattendamm i området utredas ytterligare.

En del av detaljplanen för det planerade arenaområdet vid Yttern är ännu under utredning. Vid dagvattendammen som kallas damm A i detaljplanen finns det spår av kvicklera. Det gör att det nu kompletteras med utredningar och beräkningar för det området.  

För att utreda damm A fick detaljplanen förlängd handläggningstid hos Länsstyrelsen. Kommunen har sedan i somras haft dialog med Länsstyrelsen och Statens geotekniska institut för att hitta bästa lösningen framåt kring damm A. Kommunen har lämnat ett förslag just nu granskas av Statens geotekniska institut. 

Under hösten spreds missvisande rykten om att detaljplanen för arenaområdet vid Yttern skulle vara upphävd av Länsstyrelsen. Detta stämmer inte.

Vad händer framöver?

I väntan på beslut från Länsstyrelsen och Statens geotekniska institut arbetar kommunen vidare med bland annat markförberedande åtgärder och att förbereda inför relaterade upphandlingar.  

  Sidan skapades: