Lantbrukets döda djur

För att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar ska alla lantbrukets självdöda djur lämnas till destruktion till Svensk Lantbrukstjänst AB (extern länk).

Det är inte tillåtet att:

 • gräva ner döda djur i mark eller gödselstäder
 • slänga ut döda djur eller rester av döda djur i skogen till vilda djur
 • elda upp döda djur

Nedgrävning av häst

Du behöver inte tillstånd för att få gräva ner häst, men du ska följa kommunens anvisningar. Du ansvarar för att nedgrävningen inte riskerar människors hälsa eller miljö.

Var noga när du väljer plats, den ska:

 • ligga utanför vattenskyddsområde
 • ligga minst 100 meter, men helst 200 meter, från bostadshus eller vattentäkt (sjö, vattendrag eller brunn)
 • inte ligga i sluttande terräng eller där folk ofta passerar
 • vara torr och solig och med en genomsläpplig jordart, gärna med sandavlagringar, grusavlagringar
 • ligga så att maskiner och transport lätt kan ta sig dit

Graven

 • Gräv ner djuret så snabbt som möjligt efter det avlidit. På sommaren bör det ske så snabbt som möjligt. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad tid accepteras så länge kroppen förvaras så att inga vilda djur kan komma åt den.
 • 1,5 meter jord bör kunna ligga ovanpå kroppen och det ska vara minst 0,5 meter kvar till grundvattenytan under kroppen. Som riktmärke kan beräknas att cirka 3,6 kvadratmeter jord grävs upp.
 • Kroppen får inte ligga direkt på berggrund.

Marken

Om du inte själv äger marken där hästen ska grävas ner måste du be markägaren om lov. 
Om fastigheten säljs bör du berätta för den nye ägaren om gravplatsen. Därför bör det finnas dokument över var på fastigheten graven finns, till exempel en karta där platsen är markerad.
Kontakta miljöenheten via kommunens kundcenter, telefon 0303-23 80 00, om du har frågor om nedgrävning av häst.

  Sidan uppdaterades: