Felanmäl kommunalt avlopp

Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Ja
Nej
 
Förorenat dagvattenutsläpp
Igensatt dike
Igensatt dränering
Igensatt dagvattenintag
Igensatt dagvattenutlopp
Dålig ytvattenavledning
Fel på bräddavlopp
Fel på brunnslock
Källaröversvämning
Luktproblem
Marköversvämning
Problem i pumpstation
Problem med råttor
 
 
  Sidan uppdaterades: