Felanmäl kommunalt avlopp

Här kan du felanmäla ditt kommunala avlopp. Ju utförligare du svarar desto lättare har vi att hjälpa dig.

Vi behöver veta var du bor för att kunna avgöra hur utbrett felet är. Ett telefonnummer eller e-post är också viktigt då vi kan behöva ställa ytterligare frågor.

Akuta problem
Vid akuta problem under kontorstid ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka e-post till vår driftpersonal.

Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Ja
Nej
 
Förorenat dagvattenutsläpp
Igensatt dike
Igensatt dränering
Igensatt dagvattenintag
Igensatt dagvattenutlopp
Dålig ytvattenavledning
Fel på bräddavlopp
Fel på brunnslock
Källaröversvämning
Luktproblem
Marköversvämning
Problem i pumpstation
Problem med råttor
 
 
  Sidan uppdaterades: