Felanmäl kommunalt vatten

Här kan du felanmäla ditt kommunala vatten. Ju utförligare du svarar desto lättare har vi att hjälpa dig.

Vi behöver veta var du bor för att kunna avgöra hur utbrett felet är. Ett telefonnummer eller e-post kan vara viktigt då vi kan behöva ställa ytterligare frågor. 

Akuta problem

  • Ring oss direkt på telefon 0303-23 80 00. Detta gäller även utanför kontorstid. Då kopplas du till en jourcentral eller skicka e-post till vår driftpersonal.
  • Om du har problem med varmvattnet så ska du kontakta fastighetsägaren i första hand.
  • Om ditt vatten är grönt så ska kan det komma från fjärrvärmenätet. I så fall kontakta Kungälv Energi 0303-596 00) Obeservera färgämnet pyranin som används i fjärrvärmenätet är ofarligt.
 
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Ja
Nej
Kranen
Diskmaskinen
Tvättmaskinen
Toaletten
Duschen
Nej
Metallisk
"Ruttet ägg"
Unken
Stickande
Sötaktig
Mossliknande
Lösningsmedelsliknande
Saltaktig
Jordaktig
Badhusliknande
Besk
Fiskaktig
Avloppsliknande
Nej
Metallisk
"Ruttet ägg"
Unken
Stickande
Sötaktig
Mossliknande
Lösningsmedelsliknande
Saltaktig
Jordaktig
Badhusliknande
Besk
Fiskaktig
Avloppsliknande
Nej
Brunt utseende
Grönt utseende (kan bero på fjärrvärme. I så fall kontakta Kungälv Energi 0303-596 00)
Rött utseende
Svart utseende
Grumligt utseende
Nej
Färg
Slemmig utfällning
Flagor och partiklar
Fast utfällning
Nej
Missfärgat hår
Illamående
Klåda
Ögonsveda
Bubblor
Dåligt tryck
Läckage
Utebliven leverans
  Sidan uppdaterades: