Ändring av livsmedelsverksamhet

Du behöver meddela oss om du gör en förändring i din livsmedelsverksamhet. I vissa fall behöver du skicka in en ny anmälan.

Förändring där vi vill ha in upplysningar

Om du ska göra en större förändring i din verksamhet behöver du meddela oss. Det gäller till exempel om du:

  • ändrar bolagsform eller ombildar bolaget
  • bygger om eller byter lokal
  • börjar hantera rått kött
  • ökar eller minskar antalet portioner
  • ändrar från mottagningskök till tillagningskök
  • gör en större förändring i lokalens utformning
  • börjar märka och förpacka livsmedel

Anmäl dina ändringar i vår digitala tjänst i god tid innan. Vill du hellre använda en pappersblankett så finns den att skriva ut från tjänsten.

Utifrån de uppgifter vi får in bedömer handläggaren om ändringen gör att vi behöver kontrollera oftare eller mer sällan hos dig. Eventuellt leder ändringen till att du ska få ett nytt beslut om riskklass och årlig kontrolltid.

Om du får en ny kontrolltid och därmed en ny kontrollavgift börjar den nya avgiften att gälla från och med året efter att du anmält förändringen till oss.

Om du ändrar inriktning eller sortiment är det viktigt att du tänker på att du kan behöva anpassa lokalen och utrustningen. Du kan också behöva ändra dina rutiner och den egna kontrollen.

Förändring som kräver ny anmälan

  1. När ett nytt företag tar över en restaurang eller annan livsmedelslokal, räknar vi det som en ny livsmedelsverksamhet. Vid ägarbyte ska den nye ägaren skriftligt registrera sitt företag och den gamla ägaren avregistrera sitt.
  2. När ansvaret går över till ett nytt organisationsnummer räknas det alltid som ett ägarbyte. Det gäller också om det är ett bolag som bara ombildas och även om samma personer fortsätter att driva verksamheten. En ny anmälan ska då göras. Du behöver också skicka in nya uppgifter för riskklassning och beräkning av årlig kontrolltid.
  3. Om du flyttar din verksamhet till en ny lokal. Den nya lokalen räknas som en ny livsmedelsanläggning och en ny registrering och nytt beslut om riskklass och årlig kontrolltid behöver därför göras för verksamheten.

Anmäl dina ändringar i vår digitala tjänst i god tid innan. Vill du hellre använda en pappersblankett så finns den att skriva ut från tjänsten.

  Sidan uppdaterades: