Ändring av livsmedelsanläggning

Du behöver meddela oss om du gör en förändring i din livsmedelsverksamhet. I vissa fall behöver du skicka in en ny anmälan.

Förändring där vi vill ha in upplysningar

Om du ska göra en större förändring i din verksamhet behöver du meddela oss. Det gäller till exempel om du:

 • ändrar bolagsform eller ombildar bolaget
 • bygger om eller byter lokal
 • börjar hantera rått kött
 • ökar eller minskar antalet portioner
 • ändrar från mottagningskök till tillagningskök
 • gör en större förändring i lokalens utformning
 • börjar märka och förpacka livsmedel
 • börjar följa en godkänd livsmedelsstandard och kan visa ett godkänt certifikat

 Förändring där vi vill ha in en ny anmälan

 • När ett nytt företag tar över en restaurang eller annan livsmedelslokal, räknar vi det som en ny livsmedelsverksamhet. Vid ägarbyte ska den nye ägaren skriftligt registrera sitt företag och den gamla ägaren avregistrera sitt.
 • När ansvaret går över till ett nytt organisationsnummer räknas det alltid som ett ägarbyte. Det gäller också om det är ett bolag som bara ombildas och även om samma personer fortsätter att driva verksamheten. En ny anmälan ska då göras. Vi kommer kontakta dig för att få uppgifter för att göra en ny riskklassning och beslut om kontrollfrekvens.
 • Om du flyttar din verksamhet till en ny lokal. Den nya lokalen räknas som en ny livsmedelsanläggning och en ny anmälan ska då göras. Vi kommer kontakta dig för att få uppgifter för att göra en ny riskklassning och beslut om kontrollfrekvens.
 • Om du låter certifiera ditt företag enligt en godkänd livsmedelsstandard. Vissa standarder gör att verksamheten inte behöver lika många kontroller. Ta reda på vilka aktuella certifieringar du har för din verksamhet. Om du certifierar ditt företag kommer vi att ta beslut om ny riskklass och kontrollfrekvens.

Skicka in din ändring av livsmedelsverksamhet till vår e-tjänst

Anmäl dina ändringar i vår digitala e-tjänst i god tid innan. Vill du hellre använda en pappersblankett så finns den att skriva ut från tjänsten.

 

Vad händer sen?

Utifrån de uppgifter vi får in bedömer handläggaren om ändringen gör att vi behöver kontrollera oftare eller mer sällan hos dig. Eventuellt leder ändringen till att du ska få ett nytt beslut om riskklass och kontrollfrekvens.
Om du får en ny kontrollfrekvens börjar den att gälla från och med det datum som står på beslutet om fastställd kontrollfrekvens.

Om du ändrar inriktning eller sortiment är det viktigt att du tänker på att du kan behöva anpassa lokalen och utrustningen. Du kan också behöva ändra dina rutiner och den egna kontrollen.

Läs mer om vilka certifieringar som ger reduktion på Livsmedelsverkets webbplats.

  Sidan uppdaterades: