Anmälan om livsmedelsverksamhet

Du som ska starta en livsmedelsverksamhet behöver anmäla det till miljöenheten senast två veckor innan du planerar att starta. Det gäller också om du tar över en befintlig verksamhet. Här finns information om vilka verksamheter som behöver anmälas, hur en anmälan går till och hur mycket det kostar.

Vad är en livsmedelsverksamhet?

En livsmedelsverksamhet är ett företag eller en organisation som producerar, transporterar, lagrar säljer eller på annat sätt släpper ut livsmedel på marknaden. Med livsmedel menas både mat, dryck, dricksvatten och kosttillskott.

Vilka verksamheter behöver anmälas?

De flesta verksamheter behöver anmälas innan de får starta. Det gäller till exempel:

  • café
  • restaurang
  • pizzeria
  • gatukök, foodtruck
  • butik med livsmedel
  • servering av livsmedel vid festival, evenemang eller mässa
  • skolor
  • grossist
  • dricksvattenanläggning

Också verksamheter som bara skänker bort livsmedel kan behöva registreras. Om du tar över en befintlig verksamhet gäller inte förra ägarens registrering utan du behöver göra en egen anmälan om livsmedelsverksamhet. Ring miljöenheten via kommunens kundcenter, 0303-23 80 00, om du är osäker på om du behöver anmäla din verksamhet.

Hur anmäler jag?

Det gör du enklast genom att använda vår tjänst här. Gör det senast två veckor innan du har tänkt starta din verksamhet. Tänk på att du också ska fylla i och skicka in blanketten för riskklassning och årlig kontrollavgift.

 

Riskklassning

Alla livsmedelsverksamheter ska riskklassas. När du har anmält din verksamhet för registrering kommer vi att kontakta dig för att få uppgifter för beslut om riskklass och kontrollfrekvens. Verksamhetens riskklassning och kontrollfrekvens bestämmer hur ofta din verksamhet kommer att få kontroll.

 Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift.pdf

Läs mer om riskklassningsmodellen

Du kan läsa mer om den nya modellen för riskklassning här:
Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024  (livsmedelsverket.se)

Hur mycket kostar det?

Att anmäla sin verksamhet kostar för närvarande 1378 kr. Avgiften motsvarar en timmes handläggningstid och taxan är bestämd av kommunfullmäktige.

Om du inte anmäler

Om du missar att registrera företaget hos miljöenheten innan du startar bryter du mot lagen och vi ska enligt livsmedelslagen besluta om en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften betalas till staten och när vi beslutar om det får vi inte ta hänsyn till varför felet skedde. Det spelar ingen roll om det var slarv, olyckshändelse, glömska, okunskap eller att man inte ville registrera sig. Det hjälper heller inte om du snabbt rättar till felet, vi måste ändå ta ut en sanktionsavgift. Det gäller också om du tar över en befintlig livsmedelsverksamhet.


Sanktionsavgiftens storlek

Sanktionsavgiften är en procent av årsomsättningen. Avgiften är dock som lägst 5000 kronor och som högst 75 000 kronor, oavsett årsomsättning.

Om du har tagit över ett företag utan att anmäla det är sanktionsavgiften en halv procent av årsomsättningen. Avgiften är dock som lägst 2 500 kronor och som högst till 40 000 kronor, oavsett årsomsättning.

Om staten, en kommun eller ett landsting har startat eller tagit över ansvaret för en verksamhet och inte anmäler det blir sanktionsavgiften 40 000 kronor.

 

  Sidan uppdaterades: