Anmälan om livsmedelsverksamhet

Du som ska starta en livsmedelsverksamhet behöver anmäla det till miljöenheten senast två veckor innan du planerar att starta. Det gäller också om du tar över en befintlig verksamhet. Här finns information om vilka verksamheter som behöver anmälas, hur en anmälan går till och hur mycket det kostar.

Vad är en livsmedelsverksamhet?

En livsmedelsverksamhet är ett företag eller en organisation som producerar, transporterar, lagrar säljer eller på annat sätt släpper ut livsmedel på marknaden. Med livsmedel menas både mat, dryck, dricksvatten och kosttillskott.

Vilka verksamheter behöver anmälas?

De flesta verksamheter behöver anmälas innan de får starta. Det gäller till exempel:

  • café
  • restaurang
  • pizzeria
  • gatukök, foodtruck
  • butik med livsmedel
  • servering av livsmedel vid festival, evenemang eller mässa
  • skolor
  • grossist
  • dricksvattenanläggning

Också verksamheter som bara skänker bort livsmedel kan behöva registreras. Om du tar över en befintlig verksamhet gäller inte förra ägarens registrering utan du behöver göra en egen anmälan om livsmedelsverksamhet. Ring miljöenheten via kommunens kundcenter, 0303-23 80 00, om du är osäker på om du behöver anmäla din verksamhet.

Hur anmäler jag?

Det gör du enklast genom att använda vår tjänst här. Gört det senast två veckor innan du har tänkt starta din verksamhet. Tänk på att du också ska fylla i och skicka in blanketten för riskklassning och årlig kontrollavgift.

 

Riskklassificering

Alla livsmedelsverksamheter ska riskklassificeras. För att vi ska kunna riskklassificera din verksamhet behöver du skicka in en blankett om riskklassning och årlig kontrollavgift.

Den ska innehålla:

• vilken hantering och beredning som kommer att finnas
• produktionsstorlek
• om det kommer att ske produktion av livsmedel till känsliga konsumentgrupper
• vilken märkning/information till kunden/gästen som du som livsmedelsföretagare kommer att ansvara för

Utifrån dessa uppgifter bestäms vilken riskklass och erfarenhetsklass som din verksamhet ska ha och detta ger i sin tur verksamhetens årliga kontrolltid.

Information om riskklassning och beräkning av kontrolltid och kontrollavgift för livsmedelsanläggning (pdf, nytt fönster)

Hur mycket kostar det?

Alla livsmedelsföretagare ska betala en årlig avgift för livsmedelskontrollen av verksamheten. Avgiften motsvarar den årliga kontrolltiden. Information om taxor och avgifter för verksamheter enligt livsmedelslagstiftningen.

Om du inte anmäler

Om du startar eller driver din livsmedelsverksamhet innan du gjort en anmälan till miljöenheten bryter du mot livsmedelslagen och riskerar åtal. Det gäller också om du tar över en befintlig livsmedelsverksamhet.

Skärpta regler

Den 1 januari 2019 infördes sanktionsavgifter för dem som startar livsmedelsverksamhet utan att först anmäla detta till kommunen. Storleken på sanktionsavgiften kan variera mellan 2 500 kronor och 75 000 kronor och baseras på bolagets omsättning. Beslutet har fattats i riksdagen och avgiften går till staten.

Syftet med skärpningen är att ge säkrare livsmedel för konsumenten och bidra till en rättvisare konkurrens mellan livsmedelsföretagen. Alla livsmedelsföretagare och anläggningar ska vara registrerad. Detta är också grunden till att en fungerande livsmedelstillsyn ska kunna bedrivas. Även ägarbyte eller ändring av organisationsnummer måste anmälas till kommunen. De nya reglerna gäller både för privata och offentliga aktörer.

För grova överträdelser mot livsmedelslagstiftningen återinförs också fängelsestraff på upp till två år. Fängelse kan till exempel bli aktuellt om någon producerar, hanterar eller marknadsför livsmedel som kan vara en fara för människors liv eller hälsa.

Mer information om lagändringarna finner du på Livsmedelsverkets webbplats. (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Livsmedelslagen (2006:804) kan du läsa i sin helhet på riksdagens webbplats. (extern länk, öppnas i nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: