Serveringstillstånd för alkohol

När behövs tillstånd?

Du behöver serveringstillstånd om du vill sälja eller servera öl, vin eller sprit (alkohol).

 

Hur söker jag tillstånd?

Du söker serveringstillstånd hos Tillståndsenheten, Göteborgs stad (extern länk).

 

Hur mycket kostar det?

Ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel (pdf, nytt fönster)

 

Hur går det till?

Det är sociala myndighetsnämnden i Kungälvs kommun som beviljar serveringstillstånd efter förslag från Tillståndsenheten i Göteborgs stad. 

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Mer information om när ett serveringstillstånd behövs, olika typer av serveringstillstånd, riktlinjer gällande Kungälvs kommun, serveringsställets utformning och lämplighet med mera kan du läsa om i Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (pdf, nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: