Sophämtning - abonnemang

I alla typer av verksamheter uppstår hushållsavfall, det kan till exempel vara städsopor, matavfall från personalmatsal eller fikarum. Kommunen har renhållningsansvaret för att hushållsavfall och liknande avfall transporteras och behandlas på rätt sätt.

Du behöver teckna ett abonnemang för hushållsavfallet för din verksamhet, ring Kundservice Renhållning via Kundcenter, telefon 0303–23 80 00.

Du är alltid välkommen att kontakta Kundservice Renhållning via Kundcenter om du har frågor om avfall, taxor eller vill starta ett nytt sophämtningsabonnemang, telefon 0303–23 80 00.

Mer information om avfall och återvinning.

  Sidan uppdaterades: