Förskola och skola

Busskort och skolskjuts

Samlad information om hur du anmäler om behov av skolskjuts, ansöker om skolskjuts med Marstrandsfärjan, information om skolkort, ansvarsfördelning vid skolskjuts, vem du ska kontakta om du glömt något på skolbussen, med mera. Feriekort. Gymnasiekort.

Familjedaghem

Ansökan om bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän inom förskola och skola

Fritidshem i grundskolan

Förskola

Försäkringar i skolan

Information till den registrerade enligt GDPR

""

Grundskola och förskoleklass

hockeyklubba och puck på is

Grundsärskola

Mimers hus exteriör

Mimers Hus gymnasium - en skola där alla ska lyckas

Låt oss veta vad du tycker!

Sektor bildning och lärandes ledning

Sektorns ledningsgrupp utgörs av sektorchef, verksamhetschefer och stödenhetschef. Inom varje verksamhet finns ett antal enheter.

""

Kungälvs Kulturskola

Vi erbjuder kurser i dans, instrument, teater, sång och låtskapande!

Skallens fyr vid havet

Läsårstider

Här hittar du information om när det är skolstart och skolavslutning på våra olika skolor.

Välkommen som vårdnadshavare i Kungälvs grundskola eller gymnasium

Vårdnadshavare

Skolfotografering

Skolportalen

Specialskolan

Elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen har möjlighet att gå i specialskolan.

Studie- och yrkesvägledning i Kungälvs kommun

Trekungagymnasiet

Vuxenutbildning

Välkommen till Vuxenutbildningen i Kungälv. Här får du en andra chans att slutföra dina grund- och/eller gymnasiestudier samt behörighetskomplettera kurser som behövs för vidare studier. Har du behov av att läsa svenska för invandrare (SFI) eller studera inom särskild utbildning för vuxna (särvux) så kan du göra det hos oss. Vi erbjuder också ett stort antal lärlings- och yrkesutbildningar i samarbete med GR. I Kungälv utbildar vi undersköterskor.

Önska plats i fristående skolor till förskoleklass och årskurs 7

Önska plats i kommunala skolor till förskoleklass och årskurs 7

""

Allt om önska skola (Skolval)

Information till vårdnadshavare om övergångar