Förskola och skola

Skolportalen

Samlade länkar till webbtjänster för förskola och skola

Jackor hänger i kapprummet

Information till vårdnadshavare

När ditt barn går eller ska börja på en kommunal skola i Kungälvs kommun är det en del saker du som vårdnadshavare behöver göra och känna till.

Önska skolplacering till förskoleklass och årskurs 7

Här kan du läsa om att önska skola till förskoleklass eller årskurs 7 inför läsåret 2023/2024.

Förskola och pedagogisk omsorg

Här kan du läsa om förskola och pedagogisk omsorg. Information finns bland annat om hur du ansöker om plats, barnomsorgsavgifter och riktlinjer inom förskola

""

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Här kan du läsa om grundskola, förskoleklass och fritidshem. Här hittar du bland annat allmän information om skolformerna och länk till e-tjänst

Mimers hus exteriör

Gymnasieskola - Mimers hus

Gymnasieskolan i centrala Kungälv med 13 spännande program att välja mellan

Särskola

Grundsärskola och gymnasiesärskolan Trekungagymnasiet.

Vuxenutbildning och SFI

Välkommen till Vuxenutbildningen i Kungälv. Här får du en andra chans att slutföra dina grund- och/eller gymnasiestudier samt behörighetskomplettera kurser som behövs för vidare studier. Har du behov av att läsa svenska för invandrare (SFI) eller studera inom särskild utbildning för vuxna (särvux) så kan du göra det hos oss. Vi erbjuder också ett stort antal lärlings- och yrkesutbildningar i samarbete med GR. I Kungälv utbildar vi undersköterskor.

Fristående verksamheter

Här hittar du information för fristående huvudmän som är verksamma i Kungälvs kommun och information om att starta en fristående verksamhet

Kommunala Aktivitetsansvar - KAA

Är du mellan 16 och 20 år och har rätt till kommunalt aktivitetsstöd?

Busskort och skolskjuts

Samlad information om hur du anmäler om behov av skolskjuts, ansöker om skolskjuts med Marstrandsfärjan, information om skolkort, ansvarsfördelning vid skolskjuts, vem du ska kontakta om du glömt något på skolbussen, med mera. Feriekort. Gymnasiekort.

Böcker med bokmärken instuckna mellan sidorna

Modersmålsundervisning

Flerspråksenheten erbjuder modersmålsundervisning, studiehandledning och Välkomsten som är en skolintroduktion för nyanlända elever

Skallens fyr vid havet

Läsårstider

Här hittar du information om när det är skolstart och skolavslutning på våra olika skolor.

""

Kungälvs Kulturskola

Vi erbjuder kurser i dans, instrument, teater, sång och låtskapande!

Sallad på tallrik

Mat i förskola och skola

Hur du anmäler specialkost, om måltidsservice och vad som ingår i måltiderna