Förskola och skola

Busskort och skolskjuts

Samlad information om hur du anmäler om behov av skolskjuts, ansöker om skolskjuts med Marstrandsfärjan, information om skolkort, ansvarsfördelning vid skolskjuts, vem du ska kontakta om du glömt något på skolbussen, med mera. Feriekort. Gymnasiekort.

Familjedaghem

Ansökan om bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän inom förskola och skola

Fritidshem i grundskolan

Förskola

Försäkringar i skolan

""

Grundskola och förskoleklass

hockeyklubba och puck på is

Grundsärskola

Mimers hus exteriör

Mimers Hus gymnasium - en skola där alla ska lyckas

Trekungagymnasiet

Låt oss veta vad du tycker!

""

Kungälvs Kulturskola

Vi erbjuder kurser i dans, instrument, teater, sång och låtskapande!

Skolfotografering

Skolportalen

Skolstart och skolskjuts höstterminen 2021

Tider för upprop första skoldagen

""

Önska skola till förskoleklass och årskurs 7 - 10 jan till 13 feb

Önska plats i fristående skolor till förskoleklass och årskurs 7

Önska plats i kommunala skolor till förskoleklass och årskurs 7

Studie- och yrkesvägledning i Kungälvs kommun

Kungälvs kommuns studie- och yrkesvägledare arbetar för grundskolor, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildningen. Du kan vända dig till studie- och yrkesvägledarna med frågor om studier, arbetsliv och yrken.

Vuxenutbildning

Välkommen till Vuxenutbildningen i Kungälv. Här får du en andra chans att slutföra dina grund- och/eller gymnasiestudier samt behörighetskomplettera kurser som behövs för vidare studier. Har du behov av att läsa svenska för invandrare (SFI) eller studera inom särskild utbildning för vuxna (särvux) så kan du göra det hos oss. Vi erbjuder också ett stort antal lärlings- och yrkesutbildningar i samarbete med GR. I Kungälv utbildar vi undersköterskor.

Välkommen som vårdnadshavare i Kungälvs grundskola eller gymnasium

Vårdnadshavare