Förskola och skola

Busskort och skolskjuts

Samlad information om hur du anmäler om behov av skolskjuts, ansöker om skolskjuts med Marstrandsfärjan, information om skolkort, ansvarsfördelning vid skolskjuts, vem du ska kontakta om du glömt något på skolbussen, med mera. Feriekort. Gymnasiekort.

Familjedaghem

Ansökan om bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän inom förskola och skola

Fritidshem i grundskolan

Förskola

Försäkringar i skolan

Grundskola och förskoleklass

hockeyklubba och puck på is

Grundsärskola

Mimers Hus - en plats där alla ska lyckas

Trekungagymnasiet

Låt oss veta vad du tycker!

Kungälvs Kulturskola

Vi erbjuder kurser i dans, instrument, teater, sång och låtskapande!

Skolfotografering

Skolportalen

Skolval till förskoleklass och årskurs 7

Skolvalet till förskoleklass och årskurs 7 inför hösten 2021 har ännu inte öppnats. Mer information kommer att publiceras här under hösten. Ansökningsperioden för läsåret 2021/2022 är 30 november och 15 januari.

Studie- och yrkesvägledning i Kungälvs kommun

Kungälvs kommuns studie- och yrkesvägledare arbetar för grundskolor, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildningen. Du kan vända dig till studie- och yrkesvägledarna med frågor om studier, arbetsliv och yrken.

Vuxenutbildning

Välkommen till Vuxenutbildningen i Kungälv. Här får du en andra chans att slutföra dina grund- och/eller gymnasiestudier samt behörighetskomplettera kurser som behövs för vidare studier. Har du behov av att läsa svenska för invandrare (SFI) eller studera inom särskild utbildning för vuxna (särvux) så kan du göra det hos oss. Vi erbjuder också ett stort antal lärlings- och yrkesutbildningar i samarbete med GR. I Kungälv utbildar vi undersköterskor.