Personuppgiftsbehandling i Unikum

De uppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi behöver spara och behandla dessa uppgifter för att kunna dokumentera barnets/elevens pedagogiska utveckling samt skicka ut information. Dina uppgifter kommer att delas inom kommunen med den personal som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete samt med de personuppgiftsbiträden som hanterar uppgifter för kommunens räkning. Uppgifterna kan också komma att delas med tredje part, men endast om så krävs enligt lag. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse med stöd i skollagen 3 kap, 3 §. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen, kommunens växel 0303-23 80 00.

Kungälvs kommuns integritetspolicy

  Sidan uppdaterades: