Försäljnings- och serviceprogrammet

På försäljnings- och serviceprogrammet erbjuder vi fördjupning inom service och bemötande, internationellt entreprenörskap (ESP) och affärsprofilerade projekt. Du har även möjlighet att läsa högskoleförberedande utbildning via individuella val.

Försäljnings- och serviceprogrammet hos oss

Hos oss får du en kvalitetssäkrad utbildning där erfarenhet och branschnätverk byggs upp genom arbetsplatsförlagt lärande (APL). Att studera försäljning och service hos oss innebär två valmöjligheter. Den ena är en traditionell utbildning med teorilektioner och praktiska moment på skolan samt 15 veckors praktik (APL). Den andra vägen är en lärlingsutbildning där 50% av utbildningen, tre dagar i veckan, sker på praktikplats hos ett företag i branschen. Oavsett vad du väljer får du möjlighet att delta i flera intressanta projekt.

Hos oss ser vi utbildningen som en "tre-stegs-raket";

 • I årskurs 1 förbereds du med teori och praktiska moment i de grundläggande kurserna.
 • I årskurs 2 arbetar du med ett övningsföretag där du möter verkliga kunder och gör affärer. Företaget drivs enligt UF-konceptet (Ung Företagsamhet) utifrån givna instruktioner från lärarna.
 • I årskurs 3 får du tillsammans med klasskamrater driva ett eget företag med Ung Företagsamhet.

Dessa tre steg har visat sig vara en framgångsfaktor som fått tidigare klasser att hitta motivation i sitt övriga skolarbete.

 

Entreprenörskapsprojektet- ett samarbete med näringslivet

Mimers Hus gymnasium har ett Entreprenörskapsprojekt som möjliggör samarbeten mellan dig som elev och näringslivet i kommunen. Du kommer att få rådgivning och får delta i olika samarbetsprojekt som till exempel event och mässor där du utför marknadsundersökningar sammanställer och presenterar dem samt tränar på att vara mässvärd. Under dessa projekt kommer du att utvecklas i exempelvis:

 • problemlösning
 • kreativitet
 • självtillit
 • nyfikenhet
 • omsättning av idéer till handling
 • ansvarstagande, mod att ta risker
 • kunskaper att kunna kommunicera och fatta beslut
 • förmåga att samarbeta och skapa personliga, kulturella, sociala eller ekonomiska värden

Du kommer även att få vara med på studiebesök utanför skolan.

Möjlighet att driva eget företag genom Ung Företagsamhet-UF

Du får arbeta utåtriktat med eget företagande (Ung Företagsamhet) där du tränas i muntlig och skriftlig kommunikation. Du medverkar till exempel i "Draknästet", ett mötesform där bland annat näringslivschefer  ger respons på affärsidéer som eleverna pitchar under detta tillfälle.
Utbildningen utvecklar dina förmågor i affärs- och medarbetarrelationer samt färdigheter i att använda olika dataprogram och appar.

Många framtidsmöjligheter

Centralt för utbildningen är försäljning, service, marknadsföring och kommunikation. Du kommer att få utveckla färdigheter inom försäljning, service och bemötande, företagande, varuflöden, inköp och ekonomiuppföljning.

Vi erbjuder dig en yrkesexamen med yrkesutgångar som till exempel:

 • butikssäljare
 • butiksledare
 • företagssäljare
 • inköpsassistent
 • marknadsassistent
 • ekonomi- eller redovisningsassistent.

Du har även möjlighet att läsa högskoleförberedande utbildning via individuella val och kan då läsa vidare på högskola, universitet eller annan eftergymnasial utbildning.

Du rustas för framtiden oavsett om du väljer att studera vidare eller tar den anställning som praktikplatsen oftast erbjuder efter färdiga studier. Vill du lyckas så finns vi här för att coacha dig till framgång i en trygg arbetsmiljö.

Välkommen till oss!

I samarbete med: 

  Sidan uppdaterades: