Försäljnings- och serviceprogrammet

Karriär inom service eller sälj- och marknad? Här börjar din framtid.


Försäljnings- och serviceprogrammet på Mimers Hus gymnasium

På Försäljnings- och serviceprogrammet får du en kvalitetssäkrad utbildning där erfarenhet och branschnätverk byggs upp genom arbetsplatsförlagt lärande (APL). Att studera försäljning och service hos oss innebär två valmöjligheter. Den ena är en traditionell utbildning med inriktning mot småföretagande där teorilektioner och praktiska moment varvas. Under utbildningens gång kommer du även att vara ute på praktik i 18 veckor. Den andra vägen är en lärlingsutbildning där 60 % av utbildningen, sker på praktikplats hos ett företag i branschen. Vad du än väljer för utbildningsväg får du möjlighet att delta i flera intressanta projekt.

Karriärpaketen

Småföretagande

Företagssäljare
Butikssäljare
Marknadsförare

Lärling hållbar försäljning och service

Administratör
Livsmedelsförsäljare
Butiksförsäljare
Marknadsförare

"Tre-stegs-raket"

Vi utbildar enligt en "tre-stegs-raket";

  • I årskurs 1 förbereds du med teori och praktiska moment i de grundläggande kurserna.
  • I årskurs 2 arbetar du med ett övningsföretag där du möter verkliga kunder och gör affärer. Företaget drivs enligt UF-konceptet (Ung Företagsamhet) utifrån givna instruktioner från lärarna.
  • I årskurs 3 får du tillsammans med klasskamrater driva ett eget företag med UF och lärarcoaching .

Dessa tre steg har visat sig vara en framgångsfaktor som fått tidigare klasser att hitta motivation i sitt övriga skolarbete.

Entreprenörskapsprojektet i samarbete med näringslivet

Vi har ett Entreprenörskapsprojekt som möjliggör samarbeten mellan dig som elev och näringslivet i kommunen. Du kommer att få rådgivning och får delta i olika samarbetsprojekt som till exempel event och mässor där du utför marknadsundersökningar, sammanställer och presenterar dem, samt tränar på att vara mässvärd. Under projekten kommer du att utvecklas i exempelvis: Problemlösning, kreativitet, självtillit, nyfikenhet, omsättning av idéer till handling, ansvarstagande, mod att ta risker, kunskaper att kunna kommunicera och fatta beslut, förmåga att samarbeta och skapa personliga, kulturella, sociala eller ekonomiska värden.

Du kommer även att få vara med på studiebesök utanför skolan t.ex. besöka lager och logistik.
Du får arbeta utåtriktat med eget företagande (Ung Företagsamhet) där du tränas i muntlig och skriftlig kommunikation. Du medverkar till exempel i "Draknästet", en mötesform där bland annat näringslivschefer ger respons på affärsidéer som eleverna pitchar under detta tillfälle.

Framtid

Centralt för utbildningen är försäljning, service, marknadsföring och kommunikation. Du kommer att få utveckla färdigheter inom försäljning, service och bemötande, företagande, varuflöden, inköp och ekonomiuppföljning. Du rustas för framtiden oavsett om du väljer att studera vidare eller tar den anställning som praktikplatsen oftast erbjuder efter färdiga studier.

Vill du lyckas så finns vi här för att coacha dig till framgång i en trygg arbetsmiljö.

Välkommen till oss!

I samarbete med: 

  Sidan uppdaterades: