Teknikprogrammet

 

 

Teknikprogrammet förbereder dig för studier på Chalmers och andra tekniska högskolor eller kvalificerade yrkesutbildningar. Efter första året kan du inrikta dig på Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik eller Samhällsbyggnad och miljö.

 

Teknikprogrammet på Mimers Hus gymnasium

Första året är ett gemensamt grundår och därefter väljer du den inriktning som passar dig bäst. Hos oss
kan du välja mellan tre olika inriktningar; Design- och produktutveckling, Informations- och medieteknik eller Samhällsbyggnad och miljö. Samtliga inriktningar kan kompletteras med kurser som ger behörighet till olika civilingenjörsutbildningar. Programmet är studieförberedande och det är matematik, svenska och engelska som genomsyrar hela utbildningen.

Inriktning Design och produktutveckling

Du lär dig om design och produktutveckling, från att spåna idéer till färdiga modeller och produkter.

Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper i:

  • CAD
  • Design
  • Bild och form
  • Konstruktion

Inriktning Informations- och medieteknik

Du lär dig om teknik för information och kommunikation inom olika medier som datorkommunikation, programmering, digitala medier och webbutveckling.

Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper i:

  • Programmering
  • Webbutveckling
  • Datorteknik

Inriktning Samhällsbyggnad och miljö

Du lär dig om samhällsbyggande, miljö och arkitektur där teknik är lika viktigt som estetik och ekonomi.

Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper i:

  • Samhällsbyggande
  • Miljö och arkitektur

Våra inriktningar innehåller kurser som ger dig en god grund inom området där teoretiska och praktiska
moment varvas med varandra. Beroende på inriktning kommer du att få prova på att skapa modeller i olika material, programmera egna appar och spel eller planera och visualisera samhällen.
Du kommer att möta lärare som har en bred kunskap inom olika teknikområden med erfarenhet från arbetslivet.

Framtid

Teknikprogrammet är vägen till Chalmers och andra tekniska högskolor där du exempelvis kan utbilda dig till ingenjör inom maskin, bygg, IT, arkitektur och design. Dessutom har du möjlighet att söka en mängd olika kvalificerade yrkesutbildningar för att kunna arbeta som exempelvis webbdesigner, cad-konstruktör eller nätverkstekniker.

  Sidan uppdaterades: