Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är programmet för dig som är intresserad av IT, design eller arkitektur. Teknikprogrammet ger dig en god grund för vidare studier inom dessa områden.

Utbildningen

Första året är ett gemensamt grundår och därefter väljer du den inriktning som passar dig bäst. Hos oss har du möjlighet att välja mellan tre olika inriktningar som alla kan kompletteras med kurser som ger behörighet till civilingenjörsutbildningar. Programmet är studieförberedande och det är matematik, svenska och engelska som är de språk som präglar hela utbildningen.

Design och produktutveckling 

Du lär dig om design och produktutveckling, från att tänka fram idéer till färdiga modeller och produkter.

Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper i:

  • CAD
  • Design
  • Bild och form
  • Konstruktion

Informations- och medieteknik

Du lär dig om teknik för information och kommunikation inom olika medier som datorkommunikation, programmering, digitala medier och webbutveckling.

Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper i:

  • Programmering
  • Webbutveckling
  • Datorteknik

Samhällsbyggnad och miljö 

Du lär dig om samhällsbyggande, miljö och arkitektur där teknik är lika viktigt som estetik och ekonomi.

Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper i:

  • Samhällsbyggande
  • Miljö och arkitektur

 

Våra inriktningar innehåller kurser som ger dig en god grund inom området där teoretiska och praktiska moment varvas med varandra. Beroende på inriktning kommer du att få prova på att skapa modeller i olika material, programmera egna appar och spel eller planera och gestalta samhällen.

Du kommer att möta lärare som har en bred kunskap inom olika teknikområden med erfarenhet från arbetslivet.

Framtid

Teknikprogrammet är vägen till Chalmers och andra tekniska högskolor där du exempelvis kan utbilda dig till ingenjör inom maskin, bygg, IT, arkitektur och design. Dessutom har du möjlighet att söka en mängd olika kvalificerade yrkesutbildningar för att kunna arbeta som exempelvis webbdesigner, cad-konstruktör eller nätverkstekniker.

  Sidan uppdaterades: