Öppna data

Här finns öppna data från Kungälvs kommun. Med hjälp av vår öppna data kan den som vill och kan bygga egna tjänster och ta fram statistik. Vår öppna data är fritt att använda, utan avgifter eller licenser.

Öppna data är skapat enligt mallar som gör det möjligt för andra datasystem att läsa informationen automatiskt. Öppna data från offentlig sektor kallas även PSI-data, public sector information (PSI).

Mer information om öppna data hittar du via Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)  

Vår lista växer

Kommunens sida med öppna data byggs ut allt eftersom. Om du saknar något i vår lista så kan den redan finnas publicerad på Sveriges dataportal som samlar all öppen data i landet. 

 
 

  Sidan uppdaterades: