Brev till vårdnadshavare ska höja trafiksäkerheten

Kungälvs kommun och Polisen skickar informationsbrev till alla vårdnadshavare med 15-åringar som berättar vad som gäller för mopeder, A-traktorer och narkotikaanvändning. Syftet är att informera, stödja och vägleda för att bidra till ökad säkerhet.

Kungälvs kommun och Polisen har ett gemensamt medborgalöfte med fokus på att motverka otrygga platser, förebygga narkotikamissbruk samt insatser för att öka trafiksäkerheten. 

I polisens och kommunens gemensamma medborgarlöfte för ökad trafiksäkerhet och narkotikaförebyggande finns inte bara åtgärder för att förebygga brott och otrygghet men även kunskapshöjande insatser. 

Kommunens och Polisens informationsbrev skickas till alla vårdnadshavare med barn som är eller fyller 15 år under 2023. Med brevet vill kommunen och polisen informera, stödja och vägleda för att bidra till ökad trafiksäkerhet bland unga trafikanter och informera om narkotikaproblematiken. Brevet förklarar även att ungas trafikbrott kan få rättsliga följder även för vårdnadshavare. 

I kuvertet finns även en folder om droger och våld bland unga med tips om hur vårdnadshavare kan stötta sina barn att göra hälsosamma val. 

Läs brevet till vårdnadshavarna

Samarbete för ökad trygghet

  Sidan skapades: