Brev till vårdnadshavare ska höja trafiksäkerheten

Kungälvs kommun och polisen har i dagarna skickat ut brev till alla vårdnadshavare till 15-åringar med information om vad som gäller för moped och A-traktor. Syftet är att informera om regler och om vilket ansvar de har, med förhoppningen att det ska höja trafiksäkerheten.  

I kommunens och polisens senaste medborgardialog lyfte invånarna trafik som den tredje högsta faktorn som skapade mest otrygghet. Trafik hamnade på tredje plats på listan över vad medborgarna ansåg att polisen ska jobba med.

I polisens och kommunens gemensamma medborgarlöfte för ökad trafiksäkerhet finns därför inte bara åtgärder för att förebygga trafikrelaterade brott och otrygghet som till exempel trafikinsatser, men även kunskapshöjande insatser.

Kommunens och polisens informationsbrev har skickats till alla vårdnadshavare till barn som fyller 15 under året 2022. Syftet är att informera, stödja och vägleda för att öka trafiksäkerheten bland de unga trafikanterna. Men även klargöra att trafikbrotten som de unga begår kan få rättsliga följder för vårdnadshavarna.

Det är till exempel tydligt att högre hastigheter innebär svårare skador på personer vid en trafikolycka. Därför är det angeläget att vårdnadshavare pratar med sina barn om detta, men även att vårdnadshavarna själva vet vilka hastigheter som gäller och gör egna kontroller.

Läs brevet till vårdnadshavarna

Samarbete för ökad trygghet

  Sidan skapades: