Kungälvs kommun söker kontrakterat, förstärkt familjehem

Kungälvs kommun har behov av ett förstärkt familjehem/behandlingsfamilj för åldersgruppen 13–21 år. Har ni erfarenhet av att ha varit familjehem för ungdomar tidigare och har kunskaper om psykisk ohälsa, trauma, missbruk, neuropsykiatriska diagnoser och skolproblem så är ni kanske den familjen vi söker?

Om er familj

Ni är en familj med två vuxna och ni bör inte ha barn under 12 år boende i ert hem. En av er behöver vara hemma på heltid och att den andre vuxne har möjlighet att ta tjänstledigt från arbetet med relativt kort varsel om det behövs för uppdraget. Vi tänker oss gärna att någon av er har arbetat inom vård- och behandling och att ni är trygga i er själva och i er relation. Ni bor i eller i närheten av Kungälv, helst inom 30 minuters bilfärd.

Era kompetenser

Ni är vana vid att ha ett lågaffektivt och inkännande förhållningssätt och ni har förmåga till uthållighet i relation till ungdomar. Ni har erfarenhet av att ha varit familjehem för ungdomar tidigare och har kunskaper om psykisk ohälsa, trauma, missbruk, neuropsykiatriska diagnoser och skolproblem. Ni ser fördelarna med att samarbeta med andra och har samtidigt god förmåga till att självständigt ta kontakter med myndigheter såsom skola, sjukvård osv. Ni behöver kunna hjälpa ungdomen i kontakten med sitt biologiska nätverk, exempelvis föräldrar och syskon, mor- och farföräldrar.

Uppdraget

Som förstärkt familjehem tar ni emot en eller två ungdomar med kort varsel och står till förfogande för att kunna stötta en ungdom i en krissituation. Planeringen kan både vara att ungdomen ska bo en kortare period hos er eller under tre-nio månader, under en behandlingsperiod. I uppdraget ingår att utifrån den unges vårdplan samverka med ungdomsbehandlare från kommunen som arbetar med ungdomens/familjens behandling. Det är viktigt att ni som förstärkt familjehem ska kunna vara en brygga över till det nästa steg som ungdomen ska vidare till. Ibland ska ungdomen flytta hem till sina föräldrar igen, ibland vidare till familjehem eller ett stödboende. Det är en fördel om ni finns kvar för ungdomen som en trygg vuxen en period efter att placeringen avslutats.

Välkomna med er intresseanmälan till  familjehem@kungalv.se

  Sidan skapades: