Så här vill vi förbättra företagsklimatet i kommunen

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Företagsklimatet i Kungälv har försämrats under det senaste året. Det visar Svenskt Näringslivs ranking som mäter företagsklimat i svenska kommuner. Kungälv sjunker till 191 av Sveriges 290 kommuner, vilket är sämre än i fjol men fortfarande bättre än 2021.

Varje år mäter Svenskt näringsliv företagsklimatet i alla svenska kommuner. Mätningen bygger på statistik och enkätsvar, och syftet med undersökningen är att låta sina medlemsföretag ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är. Statistiken för 2023 visar på utmaningar och områden där kommunen behöver förbättras. Utöver denna mätning utvärderar kommunen regelbundet egen statistik för att mäta kundnöjdheten och arbetar för att förbättra den service som erbjuds.

Aktiva åtgärder för en bättre framtid

Kommunen har redan innan rapporten från Svenskt Näringsliv inlett ett antal åtgärder för att rätta till de problem som statistiken hänvisar till. Bland annat finns det en handlingsplan för Kungälvs kommuns näringslivsarbete 2024/2025 där en del punkter om förbättringar presenterats.

Stöd till näringslivet och arbetsmöjligheter genom initiativet "Jobbspår"

Ett stort hot mot industrin i Kungälv är att det inte finns tillräckligt med personer med kvalifikationer som kan arbeta. Kommunen har startat ett så kallat "jobbspår" mot industrin för att försäkra tillgång till personer med rätt kunskap mot området. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden utan arbete erbjuds utbildning och praktik riktat mot industrierna som behöver bemanning, som sedan kan leda till en anställning. Initiativet Jobbspår är ett samarbete mellan kommunens kompetenscentrum och Mimers hus Gymnasiums industrilinje.

— För mig är jobben det viktigaste, vilket kräver bättre kommunal företagsservice och framtidstro, säger Miguel Odhner (s), kommunstyrelsens ordförande.

Samarbete med polis och näringsliv för att öka trygghet i kommunen

Kommunen fick ett lägre betyg än förra året vad det gällde påverkan av brottslighet/otrygghet som beskriver i vilken utsträckning som företag påverkas negativt av brottslighet/otrygghet i kommunen.
Kommunen har sedan tidigare ett regelbundet arbete tillsammans med polis och näringsliv om den aktuella trygghetssituationen. Arbetet resulterar bland annat i en så kallad gemensam lägesbild för Kungälvs kommun och gås igenom varannan vecka med alla parter. Där tittar de på områden där det finns oroligheter, och planerar därefter vilka extra insatser som behövs för att kunna förmildra situationen.

Framsteg i Service och bemötande vid företagsärenden

Mätningen från Svenskt Näringsliv visade dock en fortsatt uppgång i service och bemötande vid hantering av företagsärenden. Kommunen har lagt mycket fokus på att utveckla så kallade e-tjänster för att snabba på ärendehantering av olika slag. Detta för att förenkla det för både företag och privatpersoner att ansöka om tillstånd och minska väntetiderna för dessa.
Öppen Dialog med Svenskt Näringsliv för Framtida Förbättringar

Inför nästa år planerar vi att bjuda in Svenskt Näringsliv till ett seminarium om företagsklimatet i Kungälv. Då kan vi ha en öppen dialog om synpunkter och om vad som krävs för att skapa förbättringar.

Läs mer om rankingen:

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet 2023

  Sidan skapades: