Presidiet och näringslivsfunktionen på besök hos Ebbas blomsterhandel

I förra veckan hade vi nöjet att besöka Ebbas blomsterhandel - ett etablerat företag som varit en del av vårt samhälle sedan 50-talet, beläget på Västra gatan.

 Vi fick inspireras av Marias berättelse om hur hon tog över verksamheten i december 2019 och hur de tillsammans har navigerat genom pandemins utmaningar och ekonomiska svackor. Idag jobbas det på flitigt med blomsterarrangemang, buketter och andra dekorationer som produceras på plats i butiken.


Presidiet och näringslivsfunktionen på Kungälvs kommun gör årligen besök på olika företag för att förstå och stödja lokala företag. Syftet med dessa besök är att bygga djupare relationer med företagsägare, förstå deras nuvarande situation och framtidsutsikter.


- Dessa möten ger oss även en möjlighet att direkt höra vilka förväntningar och behov företagen har på kommunens näringslivsarbete, säger Olivia Widell Tengvall, näringslivsutvecklare på Kungälvs kommun.

Vi tackar för ett mycket trevligt besök hos Ebbas blomsterhandel!

  Sidan skapades: