Färre bilar på Älvebacken

För att öka säkerheten för gående på Älvebacken utanför Kongahälla center införs nu nya trafikregler i området.

Bilar som kommer ut från parkeringshuset under Kongahälla center kommer fortsättningsvis bara att kunna svänga bort från Älvebacken och alltså inte passera det så kallade gångfartsområdet*.

Förbudsskyltar sätts upp

Vid norra utfarten från parkeringsgaraget blir det alltså högersväng förbjuden, och vid södra utfarten blir det vänstersväng förbjuden.

*Läs mer om gångfartsområde ågata, cykelgata och gångfartsområde - Transportstyrelsen.

  Sidan skapades: