Inflationen och ränteläget påverkar VA-taxan

Småhusägare och VA-föreningar kan räkna med 10 till 11 procent ökning kostnaden för vatten och avlopp 2024. Anläggningsavgiften lämnas oförändrad. Beslutet togs i fullmäktige i november och höjningarna motiveras bland annat av gällande räntenivåer och inflation.

 

På kommunens hemsida om taxan finns alla uträkningar både för dig med småhus, flerbostadshus och bostadsrättsföreningar. Vi har också laddat vår tjänst med de nya ekvationerna så du kan redan nu räkna på vad kostnaderna blir nästa år. Allt du behöver är information från din senaste faktura.

Anläggningsavgiften lämnas oförändrad

Den avgift du betalar när du kopplar in kommunalt vatten och avlopp ändras inte. Den ligger kvar på 320 000 kronor för den som kopplar in en villatomt (småhus) till alla tre ledningar. Vatten, spillvatten* och dagvatten.

*(spillvatten betyder, det som kommer från dusch, Samlingsnamnet för spill- och dagvatten är avlopp)

  Sidan skapades: