Vinterväghållning och snöröjning

Här kan du läsa om hur och när vi plogar och sandar kommunens gator.

Under vintersäsongen övervakar vår beredskapsgrupp väder och vägar via datorer och väderstationer dygnet runt. Det gör vi för att genast kunna ta beslut om vad som behöver göras, till exempel sätta in halkbekämpning och/eller snöröjning.

Klicka här för att läsa mer om snöröjning, sandning och sopning.

  Sidan skapades: