Omsorg och hjälp

""

Anhörigstöd

Information till dig som vårdar en närstående

""

Blanketter

Här hittar du blanketter som rör äldreomsorg och socialtjänst. Du kan även hitta den blankett du söker på sidan som beskriver området det gäller.

""

Ekonomiskt stöd

""

Familj och förälder

Här hittar du information om olika sorts hjälp du kan få om du och din familj eller partner har behov av stöd i form av samtal och vägledning.

Funktionsnedsättning

Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. Om du känner att du inte mår bra, får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp. Det är en samlad information från kommunen och landstingets 1177 men även från andra typer av verksamheter som ger bra hjälp och råd. Under varje rubrik får du en kort information och länkar för att kunna läsa mer.

Hälso- och sjukvård

""

Stöd vid missbruk

Om du är 21 år eller äldre och har hasardspels-, alkohol- eller narkotikamissbruk kan du få hjälp med behandling genom kommunens Socialmedicinska mottagning.

""

Psykisk ohälsa

Här hittar du information som kan vara till hjälp om du behöver stöd på grund av psykisk ohälsa.

Stöd vid kris

""

Vill du hjälpa till?

Hjälp och stöd när man blir äldre

Överförmyndarverksamheten

""

Samverkan Socialtjänst, skola, polis och fritid - SSPF

Socialtjänst, skola, polis, fritid (SSPF) arbetar gemensamt med förebyggande arbete riktat mot ungdomar i riskzon för kriminalitet. Syftet är att bidra till en positiv utveckling för en ungdom som har eller riskerar att hamna snett. Målet är en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger. Målet är också att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogmissbruk och andra riskbeteenden.

""

Nyanlända

Du som är nyanländ i Kungälvs kommun har möjlighet att få stöd på olika sätt, under din etableringsperiod.

Allt en tonåring behöver veta om mat och träning

Att vara anhörig till en diabetiker