Omsorg och hjälp

Anhörigstöd

Att stödja en närstående kan vara givande men också tungt. Hos oss på anhörigstödet kan du som är anhörig få kostnadsfritt stöd för att orka med vardagen. Du kan vara helt anonym och tystnadsplikt råder.

""

Beräkna avgifter för omsorg och hjälp

Lämna underlag på dina inkomster så vi kan beräkna dina avgifter rätt

Digitala tjänster och blanketter för vård och omsorg

Här hittar du blanketter som rör äldreomsorgen och socialtjänsten. Du kan även hitta den blankett du söker på sidan som beskriver området det gäller.

""

Ekonomiskt stöd

""

Familj, barn och förälder

När du som förälder har behov av stöd och råd kan du få vägledning genom kommunen. Viss hjälp kan du själv söka. Du kan också kontakta kommunen som gör en bedömning och bestämmer vilket stöd du kan få.

Funktionsnedsättning

Hälso- och sjukvård

Invandring och integration

Levnadsvanor

Här kan du hitta inspiration för att förbättra dina levnadsvanor.

""

Stöd vid missbruk

Om du är 21 år eller äldre och har hasardspels-, alkohol- eller narkotikamissbruk kan du få hjälp med behandling genom kommunens Socialmedicinska mottagning.

""

Psykisk ohälsa

Här hittar du information som kan vara till hjälp om du behöver stöd på grund av psykisk ohälsa.

""

Socialtjänstens gemensamma mottagning

Om du behöver prata med någon inom socialtjänsten

""

Samverkan Socialtjänst, skola, polis och fritid - SSPF

Socialtjänst, skola, polis, fritid (SSPF) arbetar gemensamt med förebyggande arbete riktat mot ungdomar i riskzon för kriminalitet.

Stöd vid kris

Socialjouren, Brottsofferjouren, Kvinnojour med mera. Vid akuta lägen då det är fara för liv, egendom eller miljö ring larmnumret 112

""

Vill du hjälpa till?

Det finns flera olika områden inom kommunen där du, som privatperson, kan hjälpa till ideellt eller mot ersättning.

Äldre

Överförmyndarverksamheten