Omsorg och hjälp

Anhörigstöd

Att stödja en närstående kan vara givande men också tungt. Hos oss på anhörigstödet kan du som är anhörig få kostnadsfritt stöd för att bättre orka med vardagen. Du kan vara anonym och tystnadsplikt råder.

Digitala tjänster och blanketter för omsorg och hjälp

Här hittar du blanketter som rör äldreomsorgen och socialtjänsten. Du kan även hitta den blankett du söker på sidan som beskriver området det gäller.

Bostadslös

Om du är bostadslös eller riskerar att bli bostadslös vilar mycket ansvar på dig själv. Här finns information om vad du kan själv kan göra och om vad du kan få hjälp med.

""

Ekonomiskt stöd

Funktionsnedsättning

Hälso- och sjukvård

Nyanlända och integration

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett stort begrepp och det innebär allt från större eller mindre besvär som påverkar ens vardagsliv till allvarligare psykiska sjukdomar.

""

Socialtjänstens gemensamma mottagning

Om du behöver prata med någon inom socialtjänsten

""

Samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid - SSPF

Socialtjänst, skola, polis, fritid (SSPF) arbetar gemensamt med förebyggande arbete riktat mot ungdomar i riskzon för kriminalitet.

""

Stöd till familj, barn och förälder

När du som förälder har behov av stöd och råd kan du få vägledning genom kommunen. Viss hjälp kan du själv söka. Du kan också kontakta kommunen som gör en bedömning och bestämmer vilket stöd du kan få.

Stöd vid kris

Socialjouren, Brottsofferjouren, Kvinnojour med mera. Vid akuta lägen då det är fara för liv, egendom eller miljö ring larmnumret 112

""

Stöd vid missbruk

Information, stöd och rådgivning till dig som har funderingar över ditt egna eller någon annans användning av droger och alkohol eller spelmissbruk.

""

Så räknar vi ut din avgift

Lämna underlag på dina inkomster så vi kan beräkna dina avgifter rätt

""

Vill du hjälpa till?

Det finns flera olika områden inom kommunen där du, som privatperson, kan hjälpa till ideellt eller mot ersättning.

Äldre

Överförmyndarverksamheten