3 år - barnet i förskola

3-åringen - barnet i förskola

Ena stunden glad och sprallig, andra stunden bestämd och tvär är tydliga tecken på att du har att göra med en treåring. Trots och "kan själv" är ett steg mot självständighet och tänker man så, så är det lättare att ta sig igenom svettiga påklädningar och eviga protester.

Treåringen är fylld av känslor. Med bara tre år på jorden så är det svårt att styra styrkan i sina känsloutbrott och det är lätt att situationer spårar ur. Som förälder kan du hjälpa barnet att sätta ord på känslorna i stället för att bli arg. Var nyfiken och försök förstå och sätt ord på det barnet känner. Barnet behöver hjälp att lugna sig med hjälp av en lugn och sansad vuxen.

Livet i förskolan

Det är viktigt att du som förälder intresserar dig för ditt barns förskolevardag. Det kan du till exempel göra genom att hålla dig uppdaterad på vad som händer under dagarna, att du deltar på exempelvis föräldramöten och utvecklingssamtal. Att du pratar gott om förskolan inför ditt barn bidrar också till att barnet trivs i förskolan.

Tallriksmodellen

Tallriksmodellen.JPG

Det kan kännas som att det är mycket olika som en som förälder ska klara av och även om det är underbart kan det också kännas betungande ibland. Då kan det vara bra att hålla föräldraskapets tallriksmodell i tre delar i huvudet för att få balans i livet med sitt barn. För att ditt barn ska må bra, känna sig tryggt och utvecklas behöver det mest av kärlek och värme som en trygg bas i relationen. Andra viktiga saker är vägledning och rutiner och att sätta gränser. När vi föräldrar ser till att detta finns på tallriken blir vi en trygg bas för barnet. En bas för att utforska och upptäcka världen och en säker hamn för barnet att återvända till under hela livet.

Kärlek och värme

Alla människor behöver kärlek, men kärlek behöver inte bara visas med pussar och kramar. Inte heller med ord som "jag älskar dig". Kärlek och värme kan också visas genom att hjälpa ditt barn och lyssna på ditt barn. Att finnas där; läsa eller berätta en godnattsaga. En uppskattande blick kan innehålla mycket kärlek och värme.
Rikta uppmärksamhet på det som fungerar bra med barnet. Som stressad förälder är det lätt att rikta in sig på det som inte fungerar. Forskning visar att barn gör mer av det vi uppmärksammar.

Vägled med rutiner i vardagen

Barn mår bra av rutiner och förutsägbarhet. Det blir tryggt och gör att vardagen blir lättare att förstå. Försök att kartlägga era stora fasta rutiner i vardagen och håll fast vid dem, barn vill inte ha för stora överraskningar. Tydliga rutiner gör att känsloutbrotten inte blir så många.
Du som förälder är förebild för barnet, det du gör påverkar barnet mer än det du säger. Hur bemöter du andra människor? Hur agerar du i olika situationer? Du förväntas guida barnet i hur man beter sig och det kan ibland kännas svårt.

Det är viktigt att vara tydlig och inte ha för höga krav, säg vad barnet ska göra i stället för vad det inta ska göra. I stället för att säga: spring inte runt, så säg sätt dig här bredvid mig. Släng inte jackan på golvet-häng upp din jacka är du snäll. Du kan också hjälpa ditt barn med att dela upp uppgiften så den blir hanterbar för treåringen. Att hjälpas åt med en uppgift gör det oftast lättare att samarbeta.

Vardagssysslor tar mycket tid i en familj, utnyttja den till att vara tillsammans. Kan sortera tvätt bli en rolig lek? Kan barnet hjälpa till med något runt matlagningen?
Det viktiga är inte vad ni gör tillsammans det viktiga är att ni får tid tillsammans.
Gör barnet delaktig i din vardag och bli delaktig i ditt barns vardag. Lek låtsaslekar, ställ frågor och lyssna på svaren. Låt barnet styra leken en liten stund här och där.

Trygg och stödjande gränssättning

Det är också viktigt att säga stopp som förälder. Det är svårt när man har att göra med en känslosvallande treåring men stärker barnets utveckling av jaget och den egna viljan. Genom att se över vad som verkligen är nej och stopp så är det lättare att hålla fast vid sin gräns. Det är också viktigt att se över vilka strider som kan väljas bort för att undvika evigheter av bråk och tjafs.

Tänk på det här för att underlätta för er:

  • För att orka hantera situationen är det viktigt med ditt mående. Det påverkas av trötthet, hunger och stress.
  • Känslor smittar, genom att behålla lugnet så hjälper du ditt barn lugna sig.
  • Något att äta kan hjälpa både dig och barnet att inte hamna i för stora känsloutbrott.
  • En treåring i ett känsloutbrott kan vara svår att resonera med, försök att inte själv bli en trotsig treåring och försök hitta en väg ut ur striden. Vissa strider måste man ta som när det exempelvis handlar om säkerhetsbälte i bilen och farliga bilvägar och då gäller det att hålla fast vid sitt nej. Känslorna lägger sig till slut och då är det fint om du som vuxen finns där med din famn och tröstande ord.

Hit kan du vända dig för mer stöd

Familjecentralen Fyren

Familjecentralen Fyren är till för familjer med barn 0-6 år och blivande föräldrar. Familjecentralen är ett samarbete mellan Kungälvs kommun, Regionhälsan och vårdcentralen Kusten. Här finns flera olika verksamheter på samma plats: Barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning (BMM) och öppen förskola med pedagog och kurator.
Tel: 070-306 11 24
https://familjecentralenfyren.se/

Föräldragrupp ABC 3-6 år

ABC är en föräldragrupp för dig med barn mellan 3 och 6 år. Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om. Kontakt: Telefon 070-388 59 21

Föräldragrupp Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln är en kurs för föräldrar med barn i åldern 0–6 år. Kursen riktar in sig på samspelet mellan föräldrar och barn och består av åtta tillfällen. Här får du hjälp att utforska ditt barns behov och utveckla ditt föräldraskap. Du får också lära dig mer om det viktiga samspelet mellan barn och förälder.
Tel: 070-306 11 24

Familjerådgivningen

Har du och din partner behov av stöd i er relation kan Familjerådgivningen erbjuda samtal. Familjerådgivaren lyssnar på er, men tar inte ställning för eller emot någon, utan fungerar som en vägledare som hjälper dig och din partner att hitta möjligheter till förändring.
Telefon: 0303-23 91 00
https://www.kungalv.se/familjeradgivning/

Krismottagningen

Förekommer det våld i nära relation finns stöd via Krismottagningen.
Telefon: 0303-23 90 70 eller 0303-23 90 71
https://www.kungalv.se/krismottagning

Stödgrupper

BiFF - Barn i föräldrars fokus, är en utbildning för föräldrar som flyttar isär.
Skilda världar är en gruppverksamhet för barn från 7 år med skilda föräldrar.
Trappansamtal är ett stöd till barn och unga som sett och upplevt våld.
Stödgrupper för barn och unga som lever i en utsatt situation.
TRUST en studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF problematik.
Vem är jag i mitt föräldraskap? Hur mina livserfarenheter påverkar mitt föräldraskap.

Telefon 0303-239406
E-post: stodgruppsverksamhet@kungalv.se
Gemensam mottagning
Kommunens väg in för alla slags ärenden inom socialtjänsten individ och familjeomsorg (exempelvis oro för barn eller vuxen).
Telefon: 0303-239377

Familjerätt

Familjerätten hjälper till att reda ut vilka rättigheter och skyldigheter man har som förälder. Familjerätten har i uppgift är att arbeta för barnets bästa i samband med exempelvis skilsmässa och pat som separerar.
Du når oss vi kundcenter vardagar mellan klockan 08:30 och 9:30 på telefon 0303-23 80 00
https://www.kungalv.se/familjeratt

Kungälv psykologmottagning föräldraskap och små barn

Psykologmottagningens mål är att med barnet i centrum bidra till psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos blivande föräldrar och småbarnsfamiljer. Utgångspunkt är ett hälsofrämjande förhållningssätt, hög tillgänglighet samt tidiga och i huvudsak korta insatser.
Tel: 010-473 38 70

 

  Sidan uppdaterades: