Arntorp 1:4 — Bostäder

Planens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av radhus och villatomter.

Detaljplanens namn: Detaljplan för Arntorp 1:4 med flera
Diarienummer: KS2013/2269
Handläggare: Kristina Stenström
Status: Klar

Senaste om planen

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 19 oktober 2022 och beslutet vann laga kraft den 22 november 2022. Alla handlingar och beslutet hittar du i listan en bit ner på sidan. Vill du veta mer om hur planprocessen går till kan du läsa här.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger söder om Kareby nordost om Karebyvägen med infart vid rondell vid Arntorpsgatan. 4,5 kilometer norr om Kungälvs centrum.

Utredningar och dokument

Här samlar vi alla utredningar och dokument som hör till planen. De är publicerade i den ordning de blivit färdiga. Den senaste överst. Genom att börja längst ner i listan kan du följa hela processen för att göra en ny detaljplan. Vill du veta mer om hur en planprocess går till så titta här.

underrattelse-om-antagande-arntorp22-11-01.pdf

pdf - Filstorlek: 220,6 KB

protokollsutdrag---beslut---antagande-av-detaljplan-for-bostader-arntorp-1-4-m-fl---kommunstyrelsen 22-10-19.pdf

pdf - Filstorlek: 91,9 KB

plankarta-laga-kraft-arntorp-1_4---aktnr-366_2022-11-22.pdf

pdf - Filstorlek: 483,3 KB

granskningsutlatande-arntorp-1_4-22-09-16.pdf

pdf - Filstorlek: 421,2 KB

plankarta-arntorp-22-09-16-till-antagande.pdf

pdf - Filstorlek: 807,4 KB

planbeskrivning-arntorp-1_4-antagande-22-09-16.pdf

pdf - Filstorlek: 2,9 MB

planbeskrivning-laga-kraft-arntorp-1_4---akt-366 22-09-16.pdf

pdf - Filstorlek: 2,9 MB

illustrationskarta-arntorp-22-09-13-till-antagande.pdf

pdf - Filstorlek: 419,8 KB

illustrationskarta-arntorp-a1-l-122-03-07.pdf

pdf - Filstorlek: 13,6 MB

samradsredogorelse-arntorp22-03-07.pdf

pdf - Filstorlek: 649,1 KB

planbeskrivning-arntorp-1-4-m.fl 22-03-07.pdf

pdf - Filstorlek: 2,8 MB

plankarta-arntorp-a1-l 2022-03-02.pdf

pdf - Filstorlek: 455,9 KB

-riskanalys-arntorp-1_4-mfl_211109.pdf

pdf - Filstorlek: 1,9 MB

arkeologisk-rapport-arntorp-2021-10-21.pdf

pdf - Filstorlek: 2,7 MB

plankarta-arntorp-21-06-17.pdf

pdf - Filstorlek: 472,8 KB

illustrationsplan-arntorp-21-06-17.pdf

pdf - Filstorlek: 472,1 KB

arntorp-planbeskrivning-210616.pdf

pdf - Filstorlek: 1,8 MB

bullerutredning_arntorpslutrapport_2020_07_03.pdf

pdf - Filstorlek: 1,5 MB

va-utredning-arntorp-20200408.pdf

pdf - Filstorlek: 5,1 MB

dagvattenutredning-20200408.pdf

pdf - Filstorlek: 13,8 MB

pm-geoteknisk-utredning 2019-11-22.pdf

pdf - Filstorlek: 17,1 MB

markteknisk-undersokningsrapport-arntorp 2019-11-22.pdf

pdf - Filstorlek: 14,3 MB

markteknisk-undersokningsrapport-arntorp 2019-11-01.pdf

pdf - Filstorlek: 14,3 MB
  Sidan uppdaterades: