Vävra — Tjuvkil, gång- och cykelbana

Trafikverket bygger gång- och cykelväg mellan Vävra och Tjuvkil. Det kommer att påverka biltrafiken på väg 168 förbi området. Ett körfält kommer att stängas av och rödljus som släpper fram trafiken växelvis. Sträckan är viktig del i att binda ihop Marstand med kommunens övriga cykelvägnät.

För mer information om arbetet och kontaktuppgifter till Trafikverket, besök deras projektsida.

Byggföretaget som gör arbetet heter Västmark enreprenad AB.
Journummer till byggföretaget som bara ska användas i nödfall.  0771-921 921 Exempelvis om en avspärrning eller liknande skadats.

Kommunens kontaktperson är: Stefan Eliasson 

  Sidan uppdaterades: