Kungälv Stadslopp - påverkar flera gator

Del av Bäckgatan kommer vara avstängd den 15 juni. Infarten vid Glasbruksgränd in till Västra Strandgatan kommer att stängas av och Västra strandgatan kommer att enkelriktas så att infarten blir vid korsningen med Thorilds gränd. Flaggvakter kommer att finnas ute på plats för att reglera trafiken samt avstängningar.

Kontaktperson: Sven-Göran Hall, 0706-23 61 42

  Sidan uppdaterades: