EU-valet 2024

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. EU-val sker vart femte år i alla medlemsländer. På denna sida hittar du information om var, när och hur du kan rösta i Kungälvs kommun.

 

Rösta på valdagen - så går det till

På valdagen den 9 juni röstar du i din vallokal. Vallokalen är öppen klockan 8-21. Röstkortet innehåller information om vart du ska rösta.

Ta med dig id-kort

Du behöver ha med dig id-kort om du ska rösta i din vallokal på valdagen. Har du inget id-kort kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa id-kort. Röstkort är inte ett krav när du röstar i din vallokal, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal. På Valmyndighetens webbplats finns mer utförlig information om hur det går till. Där finns också filmer som är textade på både svenska och engelska.

Film hur det går till att rösta på valdagen.

 

Förtidsrösta på Kongahälla center även den 9 juni

Har du någon som är och hälsar på dig i helgen som inte har hunnit förtidsrösta? Då kan de rösta på Kongahälla center, som håller öppet även idag för förtidsröstning. 

Det här behövs för att förtidsrösta

  • giltig id-handling (pass, körkort eller id-kort)
  • ditt röstkort. Om du inte har ditt röstkort kan många röstningslokaler skriva ut ett nytt röstkort åt dig.

Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan som fyllt 18 år intyga din identitet. Personen måste visa sin id-handling.

Film hur det går till att förtidsrösta

 

Rösträtt

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen
  • Svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige,
  • Medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

 

 

Här kan du rösta

På valdagen den 9 juni röstar du i din vallokal. Vallokalen är öppen klockan 8-20. Här finns information och adresser till alla vallokalerna. Adressen står också på ditt röstkort. Det är viktigt att du kontrollerar vart du ska rösta. Röstkortet skickas till din folkbokföringsadress senast tre veckor innan valet.

 Vallokaler


Tillgänglighet och hjälp vid röstning

Alla lokaler som används som vallokaler och röstningslokaler i Kungälvs kommun är tillgängliga för personer med fysiska funktionsnedsättningar. På några ställen kan du behöva använda hiss eller en annan ingång än huvudentrén om du har svårt att gå i trappor. På dessa platser ska det vara väl skyltat.  I varje vallokal finns det en låg skärm för dig som behöver sitta ner och göra i ordning din röst. Röstmottagarna finns där för att hjälpa dig och svarar gärna på dina frågor.

Rösta med bud eller ambulerande röstmottagning

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till ett röstmottagningsställe har du möjlighet att rösta med bud eller med ambulerande röstmottagning.

Film hur det går till att rösta med bud.

 Hjälp med att rösta

 

 

Rösta från utlandet

Du som befinner dig utomlands under valet till Europaparlamentet kan rösta från utlandet. Du kan brevrösta eller rösta på många ambassader eller konsulat. Hos Valmyndigheten kan du läsa mer om hur, var och när du kan rösta från utlandet.

 

Allmän information om val

På Valmyndighetens webbplats finns bland annat information om det svenska valsystemet, rösträtten, valresultat från tidigare val och statistik.

Vad kan jag rösta på?

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om vilka partier och kandidater du kan rösta på samt hur röstningsförfarandet går till.

 Valmyndigheten.se

 

Klaga, överklaga och anmäla

Klaga på röstmottagningen

Det är röstmottagarna på röstmottagningsstället som ska se till att röstningen går till på rätt sätt och att det är ordning bland valsedlarna och i lokalen. Partierna får inte bedriva propaganda där väljarna ska göra i ordning sin röst. Om du tycker att röstningen inte genomförs på rätt sätt, kan du i första hand påpeka detta för röstmottagarna.

I andra hand kontaktar du valnämnden i kommunen. Valnämnden i kommunen ansvarar för att utbilda och utse röstmottagare samt att se till att röstmottagningen och rösträkningen på valnatten går rätt till.

Överklaga valresultatet

Om du anser att ett fel eller misstag har begåtts som påverkar valresultatet kan du överklaga utgången av valet. Överklagan skickas till valprövningsnämnden.

Vissa händelser kan vara brott

Det är ett brott att till exempel försöka hindra eller förvanska resultatet av ett val eller en omröstning. Det är också ett brott att ge eller ta emot belöning för att rösta på ett visst sätt eller för att inte rösta alls. Man får heller inte ta reda på hur någon annan har röstat.

Dessa händelser ska anmälas till polisen och kan leda till böter eller fängelse.

 

Valnämnden

I varje kommun finns det en valnämnd. Valnämnden är lokal valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val. Har du frågor som rör röstningen i Kungälvs kommun kan du kontakta kundcenter i första hand på telefonnummer 0303–23 80 00.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Om en kommunal folkomröstning ska hållas är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen.

 

Kontakt

Frågor om valet (för allmänheten): 020-825 825

Från utlandet: +46 771 270 999

  Sidan uppdaterades: