EU-valet 2024

Söndag den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Här kan du läsa vad som gäller inför valet. Här finns också information om var och när du kan förtidsrösta i Kungälvs kommun och när vallokalerna har öppet under valdagen.

Hitta på sidan

Rösträtt
Rösta på valdagen - så går det till
Förtidsrösta från den 22 maj
Rösta från utlandet
Här kan du rösta
Tillgänglighet och hjälp vid röstning
Allmän information om val 
Klaga, överklaga och anmäla
Valnämnden
Kontakt

 

 

Rösträtt

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen
  • Svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige,
  • Medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

 

Rösta på valdagen - så går det till

På valdagen den 9 juni röstar du i din vallokal. Vallokalen är öppen klockan 8-21.
Röstkortet innehåller information om vart du ska rösta.

 

Förtidsrösta från den 22 maj

När det är val kan du förtidsrösta fram till och med valdagen, var som helst i hela landet. Lokaler där du kan förtidsrösta finns i varje kommun. Förtidsröstningen börjar den 22 maj.

 Förtidsrösta på dessa adresser

 

Rösta från utlandet

Du som befinner dig utomlands under valet till Europaparlamentet kan rösta från utlandet. Du kan brevrösta eller rösta på många ambassader eller konsulat. Hos Valmyndigheten kan du läsa mer om hur, var och när du kan rösta från utlandet.

 

Här kan du rösta

På valdagen den 9 juni röstar du i din vallokal. Vallokalen är öppen klockan 8-20. Här finns information och adresser till alla vallokalerna. Adressen står också på ditt röstkort. Det är viktigt att du kontrollerar vart du ska rösta. Röstkortet skickas till din folkbokföringsadress senast tre veckor innan valet.

 Vallokaler


Tillgänglighet och hjälp vid röstning

Alla lokaler som används som vallokaler och röstningslokaler i Kungälvs kommun är tillgängliga för personer med fysiska funktionsnedsättningar. På några ställen kan du behöva använda hiss eller en annan ingång än huvudentrén om du har svårt att gå i trappor. På dessa platser ska det vara väl skyltat.  I varje vallokal finns det en låg skärm för dig som behöver sitta ner och göra i ordning din röst. Röstmottagarna finns där för att hjälpa dig och svarar gärna på dina frågor.

Rösta med bud eller ambulerande röstmottagning

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till ett röstmottagningsställe har du möjlighet att rösta med bud eller med ambulerande röstmottagning.

 Hjälp med att rösta

 

Allmän information om val

På Valmyndighetens webbplats finns bland annat information om det svenska valsystemet, rösträtten, valresultat från tidigare val och statistik.

Vad kan jag rösta på?

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om vilka partier och kandidater du kan rösta på samt hur röstningsförfarandet går till.

 Valmyndigheten.se

 

Klaga, överklaga och anmäla

Klaga på röstmottagningen

Det är röstmottagarna på röstmottagningsstället som ska se till att röstningen går till på rätt sätt och att det är ordning bland valsedlarna och i lokalen. Partierna får inte bedriva propaganda där väljarna ska göra i ordning sin röst. Om du tycker att röstningen inte genomförs på rätt sätt, kan du i första hand påpeka detta för röstmottagarna.

I andra hand kontaktar du valnämnden i kommunen. Valnämnden i kommunen ansvarar för att utbilda och utse röstmottagare samt att se till att röstmottagningen och rösträkningen på valnatten går rätt till.

Överklaga valresultatet

Om du anser att ett fel eller misstag har begåtts som påverkar valresultatet kan du överklaga utgången av valet. Överklagan skickas till valprövningsnämnden.

Vissa händelser kan vara brott

Det är ett brott att till exempel försöka hindra eller förvanska resultatet av ett val eller en omröstning. Det är också ett brott att ge eller ta emot belöning för att rösta på ett visst sätt eller för att inte rösta alls. Man får heller inte ta reda på hur någon annan har röstat.

Dessa händelser ska anmälas till polisen och kan leda till böter eller fängelse.

 

Valnämnden

I varje kommun finns det en valnämnd. Valnämnden är lokal valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val. Har du frågor som rör röstningen i Kungälvs kommun kan du kontakta kundcenter i första hand på telefonnummer 0303–23 80 00.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Om en kommunal folkomröstning ska hållas är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen.

 

Kontakt

Frågor om valet (för allmänheten): 020-825 825

Från utlandet: +46 771 270 999

  Sidan uppdaterades: