All Digital Weeks

En europeisk kampanj för ökad digital delaktighet!

ALL DIGITAL Weeks 2024 äger rum den 13 maj till den 31 maj.

Teman:
Öka digital kompetens samt främja digital inkludering och tillgänglighet
Främja digital läskunnighet och motverka/hantera desinformation
Främja användningen av European Digital Competence Framework (DigComp) och utforska utvecklingen av European Digital Skills Certificate (EDSC)
Uppnå cybersäkerhet och ett säkrare internet
Förbättra STEM- och STE(A)M-färdigheter för samhället och uppmuntra flickor och kvinnors deltagande i STEM-studier och karriärer (STEAM = Science, Technology, Engineering, Arts, and Math)

Vad händer i Kungälv?

  • 14 maj klockan 14.00-15.30 IT-fika på Marstrands bibliotek
  • 24 maj klockan 10.30-16.00 Seniordag på Kvarnkullen
  • 30 maj klockan 13.00-14.30 IT-fika på biblioteket i Mimers kulturhus

Arrangör: Kungälvs kommun

Information

  • Plats: Kungälv
  • Datum 13 maj