Föreläsning - Barn som utmanar – med Annelie Karlsson

Att vara vårdnadshavare till barn som utmanar oss kan se ut på olika sätt. Ibland kan det svåraste vara det som händer hemma. Det kan också vara utmanande i kontakten med skolan och andra. När ett barn inte uppför sig som omgivningen tycker att hen borde och skolpersonal, släkt, vänner och andra i omgivningen kommer med välmenande råd om hur man som anhörig borde göra kan man bli både frustrerad och ledsen.

Utgångspunkten är att alla som kan uppföra sig gör det. Annelie Karlsson pratar både om hur vi kan bemöta svåra situationer när barnet har ett beteende som utmanar och hur man ska klara att hantera sig själv i stressen runt detta. I föreläsningen ges tankar och konkreta ideér på hur man som vårdnadshavare kan agera både hemma och i kontakten med skolan.

Annelie Karlsson är specialpedagog och före detta rektor. Hon har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv med människor med stödbehov i alla åldrar. Annelie är också förälder till barn med stödbehov och har egen erfarenhet av både svåra situationer i kontakten med skolan och hur det kan vara när det fungerar väl.

Var: Teatern Mimers Hus
När: 17 april kl. 18.30-20.00
Kostnad: Gratis

Information