Skäggriskan 2 — Bostäder

Syftet med detaljplanen är att ändra användning från allmänt ändamål till bostäder och reglera byggrätten efter områdets förutsättningar.

Detaljplan för Skäggriskan 2

Diarenummer: KS2019/0378

Status

Ett tidigare planförslag var på samråd år 2012 (dnr 2010/365), därefter har ärendet varit vilande. 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Munkegärde med ett angränsande grönområde i söder och radhusbebyggelse i norr och väster. 

  Sidan uppdaterades: