Speciallärare eller specialpedagog

Beskrivning

På Munkegärdeskolan är alla våra cirka 420 elever i centrum. Vi arbetar utifrån våra visionsord: nyfikenhet, respekt, omtanke, ansvar och förståelse. Vi eftersträvar ett gott arbetsklimat som stimulerar elevernas motivation, ansvarstagande och lust att lära. 

Vår skola är en 7-9 skola med en personalgrupp på cirka 42 personal där ungefär 30 av dessa är lärare. Vi har ett komplett elevhälsoteam bestående av skolledningen, specialpedagog, kurator och skolsköterska. Skolans SYV bistår elevhälsoteamet och ger eleverna lotsning inför framtida val. Våra elever ska ges möjligheter att utveckla sitt bästa jag och få goda kunskaper för att bli trygga inför framtiden. Ett av våra fokusområden är högre måluppfyllelse vilket vi arbetar med genom tydligare systematisering och analys för undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi arbetar systematiskt för att arbetslagen samarbetar kring mentorskap, planering, bedömning, utvärdering och analys av resultatet som våra centrala delar.

Arbetsuppgifter

Som speciallärare eller specialpedagog kommer du att arbeta nära våra elever och lärare. Vi arbetar för att ge elever strategier och stöd föra att lyckas i sitt lärande och kunskapsinhämtning. Du kommer även vara en del av skolans elevhälsoteam. I uppdraget ingår arbetsuppgifter som inkluderar kartläggningar på individ och gruppnivå. Du kommer utvärdera och analysera resultat för att kunna återkoppla analyser och åtgärder både internat och externt. Det är en naturlig del i ditt arbete att följa utveckling av forskning kring arbetet inom utbildning- och specialpedagogik. 

Skolan eftersträvar ett kooperativt arbetssätt med tillgänglig lärmiljö där undervisning, digitalisering samt språk-och kunskapsutvecklade strategier är en viktig del. Vi lever i en dynamisk värld och vi eftersträvar flexibilitet och lösningsinriktat förhållningssätt. Vi jobbar för en prestigelös arbetskultur där vi hjälper varandra och målet är att varje elev som lämnar Munkegärdeskolan ska ha en god grund för fortsatt lärande och ett gott liv. 

Kvalifikationer

Du som söker är legitimerad lärare med behörighet i svenska med specialpedagogik. Meriterande är om du har en speciallärarutbildning eller specialpedagogikutbildning med erfarenhet av att undervisa elever med olika förutsättningar och behov och handleda personal. Du har god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och värdegrund vilka genomsyrar ditt dagliga arbete. I samarbetet med dina kollegor förutsätter vi att du har en tydlig kommunikation och ett kollegialt arbetssätt. 

Vidare har du en god pedagogisk förmåga och kan vara med och leda och organisera skolans arbete med att skapa studiero och en god lärmiljö åt alla våra elever under deras skoldag.  Utifrån evidensbaserad forskning är du en del av att utveckla skolans undervisning och drivande i de forsknings- och utvecklingsarbeten som skolan påbörjat och arbetar med. Vi arbetar alla aktivt med att utveckla AllaElevhälsa och inkluderar traumamedveten omsorg (TMO). Vi har även Kooperativt lärande som undervisningsmetod för elevers lärande. All personal har varit delaktiga i Specialpedagogik för lärande. 

I den här rekryteringen är vi måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personliga egenskaper. 

Välkommen med din ansökan!

Övrigt  • Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com

  • Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.

  • Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.

  • Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.

  • Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.

  • Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.

  • Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.

  • Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.

  • Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

  • Kungälvs kommun har upphandlade avtal.

Ansökan

Ansök senast: