Uteservering - tillstånd

Sök tillstånd för uteservering

Du ansöker om tillstånd hos Polismyndigheten i Västra Götaland. På deras webbplats hittar du ansökningsblanketter och mer information om hur du söker tillstånd.

Sök tillstånd för uteservering på Polisens hemsida

Avgifter

  • Du betalar en ansökningsavgift hos Polismyndigheten. Avgiften är olika beroende på vad du söker tillstånd för. Pengarna betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan.
  • Du betalar en markupplåtelseavgift till Kungälvs kommun.

Läs mer om kommunens hantering av markupplåtelse här


Så behandlas din ansökan

  • Sök tillstånd hos Polismyndigheten.
  • Polismyndigheten skickar din ansökan till kommunen.
  • Kommunen bestämmer om du får tillstånd.
  • Om du får tillstånd skickar Polismyndigheten dig ett tillståndsbevis. Det beviset ska du ha med dig och kunna visa upp om polisen gör en kontroll.

Andra tillstånd du kan behöva

Bygglov

Du kan behöva söka bygglov för din uteservering.

Läs mer om när och hur du söker bygglov här

Serveringstillstånd

Du behöver serveringstillstånd om du vill servera öl, vin eller sprit. 

Du ansöker om serveringstillstånd hos Tillståndsenheten i Göteborgs stad. Sociala myndighetsnämnden i Kungälvs kommun beviljar serveringstillstånd efter förslag från Tillståndsenheten i Göteborg.

Ansök om serveringstillstånd hos Tillståndsmyndigheten


Mer information

Läs kommunens informationsfolder om uteserveringar i Kungälv för mer information.

Uteserveringar i Kungälvs kommun - Informationsfolder (pdf)

  Sidan uppdaterades: