Uteservering - tillstånd

När behöver jag tillstånd?

Du behöver tillstånd om du vill ordna en uteservering på allmän platsmark. Allmän platsmark är bland annat allmänna vägar, gator, torg och parker.

 

Hur söker jag tillstånd?

Du ansöker hos Polismyndigheten i Västra Götaland. På deras webbplats hittar du ansökningsblanketter och mer information (extern länk).

 

Hur mycket kostar det?

  • Du betalar en ansökningsavgift hos Polismyndigheten. Avgiften är olika beroende på vad du söker tillstånd för. Pengarna betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan.
  • Du betalar en markupplåtelseavgift till Kungälvs kommun.

 

Hur går det till?

  • Polismyndigheten skickar din ansökan till kommunen.
  • Kommunen bestämmer om du får tillstånd.
  • Om du får tillstånd skickar Polismyndigheten dig ett tillståndsbevis. Det beviset ska du ha med dig för att kunna visa upp om polisen gör en kontroll.

 

Behövs andra tillstånd?

Bygglov

Du kan behöva söka bygglov för din uteservering. Hur du går tillväga kan du läsa mer om under Bygglov.

 

Serveringstillstånd

Du behöver serveringstillstånd om du vill servera öl, vin eller sprit. 

Du ansöker om serveringstillstånd hos Tillståndsenheten, Göteborgs stad (extern länk). Det är sociala myndighetsnämnden i Kungälvs kommun som beviljar serveringstillstånd efter förslag från Tillståndsenheten i Göteborgs stad.

  Sidan uppdaterades: