Upplåtelse av platsmark

Du kan behöva söka tillstånd om du vill använda viss platsmark.

Allmän platsmark

Allmän platsmark är bland annat allmänna vägar, gator, torg och parker.

 

Du behöver till exempel söka tillstånd för:

 • trottoarpratare
 • varuvisning, smyckning och skyltning utanför butik/verksamhet
 • trottoarservering
 • uteservering
 • försäljningsstånd, till exempel kiosker, korvstånd, glasstånd, lotteristånd
 • försäljning av julgranar, jordgubbar, kläder med mera
 • byggnadsställning
 • byggbod
 • avfallsbehållare
 • cykelställ
 • monter
 • upplag
 • skylt, annonspelare
 • offentlig tillställning, till exempel demonstration, idrottsarrangemang, motionslopp
 • uppställning av container
 • uppställning av klädinsamlingscontainer
 • foodtruck. Information, platser för uppställning, regler för food trucks med mera.
 • cirkusföreställning

 

Hur söker jag tillstånd?

Du söker tillstånd hos Polismyndigheten i Västra Götaland. På deras webbplats finns ansökningsblanketter och mer information. Skriv "offentlig plats" eller "offentlig tillställning" i sökrutan. Polismyndighetens webbplats (extern länk).

 

Hur mycket kostar det?

 • Du betalar en ansökningsavgift hos Polismyndigheten. Avgiften är olika beroende på vad du söker tillstånd för. Pengarna betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan.
 • Du betalar en markupplåtelseavgift till Kungälvs kommun.

 Avgifter för upplåtelse av allmän plats i Kungälvs kommun (pdf, nytt fönster)


Hur går det till?

 • Polismyndigheten skickar en remiss till kommunen för yttrande.
 • Kommunen tar beslut om du får använda kommunens mark, om kommunen säger nej får polismyndigheten inte säga ja.
 • Kommunen skickar sitt svar till polismyndigheten.
 • Om du får tillstånd skickar Polismyndigheten dig ett tillståndsbevis. Det beviset ska du ha med dig för att kunna visa upp om polisen gör en kontroll.

 

Innan du skickar in din ansökan är det bra att du funderar på:

 • Vad är anledningen till att du söker tillstånd?
 • Du behöver ansöka om en trafikanordningsplan om du vill använda kommunens mark för att till exempel sätta upp byggnadsställning, ordna motionslopp eller evenemang. En trafikanordningsplan krävs alltid då framkomligheten för fordonstrafik, gående, cyklister med flera kan komma att påverkas. Om du anlitar en entreprenör eller konsult är det deras ansvar att skicka in en trafikanordningsplan. Information om trafikanordningsplan.
 • Behöver du andra tillstånd, till exempel bygglov eller serveringstillstånd?
 • Hur ordnar du städning, rengöring och annan renhållning som behövs?

 

Lokala föreskrifter

Förutom de lagar som gäller upplåtelse av offentlig plats finns i kommunens författningssamling ett antal lokala föreskrifter. De föreskrifter som är aktuella är:

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Kungälvs kommun (pdf, nytt fönster)
Åläggande om gångbanerenhållning med mera (pdf, nytt fönster)
Handbok för stadens möblering (pdf, nytt fönster)
Skyltar och varuexponering för Kungälvs kommun (pdf, nytt fönster)
Möblering Västra gatan (pdf, nytt fönster)

 

Kommunens mark

Om det är Kungälvs kommun som är markägare måste du teckna avtal om arrende eller annan nyttjanderätt.

 

Övrig mark

Det finns många olika typer av mark (privat mark, kvartersmark med mera). För etablering på dessa platser behöver du vända dig till markägaren. För att få reda på vem som är markägare kan du kontakta kundcenter på 0303-23 80 00.

  Sidan uppdaterades: