Upplåtelse av platsmark

Du kan behöva söka tillstånd om du vill använda kommunal mark ( allmän platsmark). Här hittar du information om hur du går tillväga.

Allmän platsmark

Till allmän platsmark räknas gator, vägar, gång- och cykelbanor, parkeringsplatser och torg. Parker, lekplatser och badplatser är också allmän platsmark. För att få använda allmän platsmark måste du ha tillstånd.

För att använda allmän platsmark för exempelvis försäljning, foodtrucks, demonstrationer, skyltning, gatupratare, uteservering, filminspelning, containeruppställning eller liknande behöver du tillstånd. Också offentliga tillställningar som marknader, valborgsfirande och stadsfester kräver tillstånd.

Ansök om tillstånd

Du söker tillstånd hos Polismyndigheten i Västra Götaland. På deras webbplats finns ansökningsblanketter och mer information. Fyll i ansökan noggrant och uppge hur stor yta som ska tas i anspråk, särskilt vid upplåtelser med ett kvadratmeterpris. Du hittar avgifter för upplåtelse längre ner på sidan. 

Sök tillstånd hos Polismyndigheten här

Så behandlas din ansökan

  • Polismyndigheten skickar en remiss till kommunen för yttrande.
  • Kommunen tar beslut om du får använda kommunens mark, om kommunen säger nej får polismyndigheten inte säga ja.
  • Kommunen skickar sitt svar till polismyndigheten.
  • Om du får tillstånd skickar Polismyndigheten dig ett tillståndsbevis. Det beviset ska du ha med dig för att kunna visa upp om polisen gör en kontroll.

Avgifter

Du betalar en ansökningsavgift hos Polismyndigheten. Avgiften är olika beroende på vad du söker tillstånd för. Pengarna betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan. Är Kungälvs kommun markägare behöver du också betala en markupplåtelseavgift.

 Avgifter för upplåtelse av allmän plats i Kungälvs kommun

 

Tänk på detta innan du ansöker om tillstånd

  • Vad är anledningen till att du söker tillstånd?

  • Behöver du ansöka om trafikanordningsplan?
    Du behöver ansöka om en trafikanordningsplan om du vill använda kommunens mark för att till exempel sätta upp byggnadsställning, ordna motionslopp eller evenemang. En trafikanordningsplan krävs alltid då framkomligheten för fordonstrafik, gående, cyklister med flera kan komma att påverkas. Om du anlitar en entreprenör eller konsult är det deras ansvar att skicka in en trafikanordningsplan.

    Ansök om trafikanordningsplan

Mer information

Kommunens mark

Om det är Kungälvs kommun som är markägare måste du teckna avtal om arrende eller annan nyttjanderätt.

Lokala föreskrifter

Förutom de lagar som gäller upplåtelse av offentlig plats finns i kommunens författningssamling ett antal lokala föreskrifter. 

Aktuella föreskrifter:

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Kungälvs kommun


Övrig mark

Det finns flera typer av mark, exempelvis privat mark och kvartersmark. För etablering på dessa platser behöver du vända dig till markägaren. För att få reda på vem som är markägare kan du kontakta kommunens kundcenter.

  Sidan uppdaterades: