Hur gick det för Kungälvs kommun 2023?

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för verksamhetsåret 2023. Årsredovisningen vänder sig också till dig som exempelvis är invånare eller företagare i kommunen.

Årsredovisningen är en rapport som sammanfattar kommunens ekonomi och verksamhet under året. På kommunfullmäktiges senaste möte den 2 maj, presenterade kommundirektör Haleh Lindqvist årsredovisning för 2023.

Läs årsredovisning 2023 i sin helhet

  Sidan skapades: