Fler ansluter sig till samhällskontraktet

Kungälv Kode Golfklubb, Solberga Golf & Konferens och Pro Vent är tre företag som den senaste månaden har skrivit under samhällskontraktet och bidrar till att öka innanförskapet i Kungälv. 

Kungälv Kode Golfklubb och Solberga Golf & Konferens är i ett spännande planeringsskede, där målet är att skapa en mötesplats för alla. Föreningen har skickat in en ansökan till allmänna arvsfonden. Planen är att på olika innovativa sätt stimulera till fysisk aktivitet och rekreation via bland annat tillgängliganpassningar, nya vandringstigar och möjlighet till volleyboll och handboll på ”beachen”. Det ekologiska perspektivet genomsyrar satsningen. Samverkan är inledd med kommunens Kompetenscentrum, daglig verksamhet och rådet för funktionshinderfrågor. På bilden: Lena Karlsson-Ek VD Solberga Golf & Konferens, Kent Lagrell Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden och vice ordförande i Kungälvs kommun folkhälsoråd, Anders Holmensköld kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och Joakim Nicander ordförande Kungälv Kode Golfklubb.

Pro Vent är ett av kommunens alla viktiga småföretag och finns på Truckgatan 10 i Rollsbo. De verkar inom ventilationsbranschen och arbetar med aggregatbyten, service, kanalrensningar, obligatorisk ventilationskontroll. Företaget har en upparbetad samverkan med kommunens Kompetenscentrum och är ett mycket gott exempel på hur vi tillsammans kan öka innanförskapet i vår kommun.

På bilden syns Tanja Tajic Björkman verksamhetschef vid Kompetenscentrum, kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner, VD Ola Ahlmann och administrativt ansvarig Dolores Andersson från Pro Vent.

Tillsammans med alla aktörer som utgör samhällskontraktet i Kungälvs kommun är nu fokus fler konkreta insatser som ökar innanförskapet i vår kommun. 

Samhällskontraktet

Aktörer i samhällskontraktet

  Sidan skapades: