Föreningskväll med temat "Fritid och nyanlända"

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Den 15 mars 2023 genomfördes en föreningskväll med temat "Fritid och nyanlända" i Stadshuset. Kvällen genomfördes för att det kommit fram ett behov hos nyanlända av stöd med att hitta rätt till föreningslivet. Dessutom passade man på att informera om hur svenskt föreningsliv fungerar.

Kvällen arrangerades verksamheterna Folkhälsa, Fritid, Trygga ungdomsmiljöer och Introduktion och arbete (VIA).

Syftet med kvällen var att visa på och vägleda nyanlända till det rika föreningsliv som finns i Kungälv och att få mötas om frågor som:

  • Vad finns det för föreningar i Kungälv?
  • Vad finns det mer för fritidsaktiviteter i Kungälvs kommun via kulturskola, Trygga Ungdomsmiljöer?
  • Hur man får kontakt med en förening?
  • Vad innebär det att vara med i en förening?
  • Vad kostar det att delta på en fritidsaktivitet?

Inbjudan hade gått ut till nyanlända i kommunen via personal på VIA samt via SFI/KOMVUX Kungälv. Lärare på SFI hade även jobbat med inbjudan i undervisningen inför kvällen där man pratade om olika begrepp och ord kopplade till inbjudan och föreningsliv.

Efter att dörrarna till Stadshuset öppnade upp klockan 17 uppskattas att minst cirka 80 personer - vuxna och barn – passerade in genom entrédörrarna. Kvällen inleddes med en poängpromenad som ledde vidare till mötesplatsen längre in i Stadshuset där de olika föreningarna och organisationerna fanns på plats för att visa upp sin verksamhet. På kvällen deltog också 13 stycken olika representanter från föreningar i Kungälv och kommunen.

Johan Sjöholm som är folkhälsoutvecklare och Katarina Vallström som är fritidskonsulent höll ett uppskattat föredrag om hur svenskt föreningsliv fungerar. På plats fanns personal från VIA och även tolkar för att hjälpa till med översättning för att informationen skulle kunna nå ut till alla.

Kongahälla folkdanslag bjöd upp till dans och barn hoppade över hinder som KAIK lagt ut i takt med att det fikades, skrattades och samtalades i Stadshusets lobby. Stadshuset förvandlades för en kväll till ett varmt vardagsrum och en viktig mötesplats för samtal om delaktighet och integration.

  Sidan skapades: