0-1 år Bebisbubblan

Bebisbubblan - början på en resa

Att bli förälder är ofta en omtumlande upplevelse. Vi försöker att förbereda oss och tänka in oss i det nya som kommer. Men ingen kan veta hur livet med bebisen kommer att bli. Och så plötsligt en dag är bebisen där!

Föräldraskapet är som en resa som man som nybliven förälder precis stigit på. För en del är det underbart med en gång. För en del tar det lite tid att hitta rätt i den nya rollen och livssituationen. Det är vanligt med olika känslor och de kan vara både positiva och negativa. Det är ok och du är inte ensam i att ha det så. Du behöver inte heller känna att du ska klara allt själv. Att prata med andra är ofta skönt. Det kan vara partner, anhöriga, vänner eller bvc. Du är även alltid välkommen att prata med oss på Kungälvs kommun.

Alla föräldrar är olika. Alla barn är olika och har olika behov. Så vad som är ett gott föräldraskap kan se väldigt olika ut. Och vad man tycker är viktigt i föräldraskapet kan skilja sig åt mellan olika föräldrar och det är ok. Forskare runt om i världen har dock enats om att en god relation mellan förälder och barn är den viktigaste faktorn för att skydda barnet. Relationen till barnet byggs upp genom att ni är tillsammans och att du tar hand om det.

Tallriksmodellen

Det kan kännas som att det är mycket olika som en som förälder ska klara av och även om det är underbart kan det också kännas betungande ibland. Då kan det vara bra att hålla föräldraskapets tallriksmodell i tre delar i huvudet för att få balans i livet med sitt barn. För att ditt barn ska må bra, känna sig tryggt och utvecklas behöver det mest av kärlek och värme som en trygg bas i relationen. Andra viktiga saker är vägledning och rutiner och att sätta gränser. När vi föräldrar ser till att detta finns på tallriken blir vi en trygg bas för barnet.  En bas för att utforska och upptäcka världen och en säker hamn för barnet att återvända till under hela livet.

Kärlek och värme

Den första tiden kan det vara svårt att veta vad barnet behöver och vad jag som förälder behöver göra. Vi lyssnar in barnets signaler och prövar oss fram. När vi är tillsammans med vårt barn och tar hand om hen lär vi oss tyda hens signaler. Barnet lär sig att när hen behöver något så finns vi där. Det är tryggt för ditt barn.

Ett barn behöver känna kärlek och värme och att barnet är viktig för dig. Detta kommer oftast helt naturligt för oss och vi visar kärlek och värme genom varm ögonkontakt, mjuka ord, gos, leenden och tröst.

När vi har goda, lugna stunder tillsammans med vårt barn och när vi föräldrar är lugna, glada och utsövda är det lätt att visa värme och kärlek. Det finns perioder som inte är lika harmoniska. Som när barnet skriker mitt i natten eller när vi prövat "allt" och barnet fortfarande är ledset och missnöjt kan det vara svårare. För barnet är det viktigt att vi föräldrar finns med dem när de har det svårt. Det är inte alltid vi lyckas lugna barnet men att vi finns hos barnet med vårt lugn är viktigast av allt. Det blir som att vi lånar vårt lugn till barnet en stund. Då kan barnet så småningom lättare hitta till sitt eget lugn.

Du är den bästa personen ditt barn vet och hen vill vara med dig. Genom att tillbringa tid tillsammans med att prata, leka, sjunga, busa eller läsa lär ni känna varandra. När du finns där och prioriterar ditt barns behov skapas en tillit som hjälper barnet i relationer till andra människor. Ju mer tid du tillbringar med ditt barn, desto bättre samspel. Man kan tänka på samspel som ett samtal mellan dig och ditt barn. Du som förälder uppmärksammar och sätter ord på saker i barnets omgivning. Det barnet uppmärksammar och på det du tänker och tror pågår i barnet; "Ja titta vad röd bollen är!" "Ser du, nu kom pappa hem." " Åh, är du så hungrig nu, jag ska skynda mig med flaskan!" Barnet svarar med ljud, miner och rörelser som du i din tur svarar på igen. Och så här håller det på, fram och tillbaka, ni turas om. Detta bidrar till barnets förståelse för sin omvärld och för sig själv och det skapar trygghet.

Vägled med rutiner i vardagen

Det är mycket som är självklart för oss vuxna men som ett litet barn inte har en aning om. Barnet vet i början inte vad det heter, vilken veckodag det är eller ens om att det är skillnad mellan natt och dag. Allt det här kommer barnet att lära sig med vår hjälp och vi hjälper dem bland annat genom att skapa rutiner runt vardagens händelser. Att ha rutiner för mat, sömn, blöjbyten och samvaro skapar trygghet även för ett litet barn. Kvällsrutinen till exempel kan vara att man byter blöja och tar på pyjamas, borstar tänderna och sedan läser bok och gosar i sängen. Rutiner gör att världen blir lite mer förutsägbar för barnet och så småningom lär sig barnet vad som ska hända och vad hen kan vänta sig. Då vågar barnet ge sig ut för att upptäcka och utforska.
Som nämndes tidigare så kan man se det som att du är ditt barns trygga bas. Från din sida kan barnet gå ut för att utforska världen och upptäcka nya saker. Samtidigt som du är den trygga basen är du den säkra hamnen som barnet kan återvända till när den behöver tröst, stöd och hjälp att tolka världen. Ditt barn vet det här eftersom du lyssnat in ditt barns signaler, visat värme och kärlek och skapat rutiner som gör världen begriplig för ditt barn. Det är tryggt för ditt barn.

Det händer att andra har åsikter om hur du ska vara som förälder. Då är det viktigt att du litar på dig själv. Du känner ditt barn bäst och är den bästa föräldern för hen.

Trygg och stödjande gränssättning

Föräldraskap handlar mycket om att ligga steget före. Ibland behöver vi sätta fysiska gränser och skydda barnet från att skada sig genom att till exempel sätta upp en barngrind för trappan. Ibland behöver vi visa barnet hur man beter sig – att det inte är ok att dra någon i håret. Med dina signaler- kroppsspråk och att du till exempel säger "aj" visar du att det inte är ok.

Det kan vara svårt att sätta gränser om barnet blir argt eller ledset. Hur du bäst hanterar ditt barn då får du testa dig fram till men här kommer några förslag:

  • Bekräfta barnets känslor. Det blir lättare för ditt barn att lyssna på dig och gå vidare om du visar att känslan är ok.
  • Resonera. Var lugn och förklara med få ord varför man inte får göra på ett visst sätt. " Man får inte leka med eluttaget. Det är farligt och man kan skada sig."
  • Avled uppmärksamheten genom att rikta uppmärksamheten mot något annat som barnet är intresserad av.

Genom tonen i din röst förstår barnet allvaret även om hen inte förstår allt du säger. Även du som förälder kan behöva vissa gränser och ta en paus i utmanande situationer. Det kan vara när du känner frustration över att ditt barn skriker. Det är i sådana lägen bättre att du lämnar barnet på en trygg plats och går undan en stund. Då undviker du att dina känslor går ut över ditt barn.

Hit kan du vända dig för mer stöd

Familjecentalen Fyren

Familjecentralen Fyren är till för familjer med barn 0-6 år och blivande föräldrar. Familjecentralen är ett samarbete mellan Kungälvs kommun, Regionhälsan och vårdcentralen Kusten. Här finns flera olika verksamheter på samma plats: Barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning (BMM) och öppen förskola med pedagog och kurator.
Telefon: 070-306 11 24
Mer om familjecentralen Fyren

Föräldragrupp Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln är en kurs för föräldrar med barn i åldern 0–6 år. Kursen riktar in sig på samspelet mellan föräldrar och barn och består av åtta tillfällen. Här får du hjälp att utforska ditt barns behov och utveckla ditt föräldraskap. Du får också lära dig mer om det viktiga samspelet mellan barn och förälder.
Telefon: 070-306 11 24

Familjerådgivningen

Har du och din partner behov av stöd i er relation kan Familjerådgivningen erbjuda samtal. Familjerådgivaren lyssnar på er, men tar inte ställning för eller emot någon, utan fungerar som en vägledare som hjälper dig och din partner att hitta möjligheter till förändring.
Telefon: 0303-23 91 00
Mer om familjerådgivning

Krismottagningen

Förekommer det våld i nära relation finns stöd via Krismottagningen.
Telefon: 0303-23 90 70 eller 0303-23 90 71
Mer om krismottagningen

Stödgrupper

Trygghet ur stöd – studiecirklar för föräldrar med psykisk ohälsa.
BiFF - Barn i föräldrars fokus, är en utbildning för föräldrar som flyttar isär.
TRUST en studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF problematik.
Vem är jag i mitt föräldraskap? Hur mina livserfarenheter påverkar mitt föräldraskap.

Telefon 0303-239406
E-post: stodgruppsverksamhet@kungalv.se

Gemensam mottagning

Kommunens väg in för alla slags ärenden inom socialtjänsten individ och familjeomsorg (exempelvis oro för barn eller vuxen).
Telefon: 0303-239377

Familjerätt

Familjerätten hjälper till att reda ut vilka rättigheter och skyldigheter man har som förälder. Familjerätten har i uppgift är att arbeta för barnets bästa i samband med exempelvis skilsmässa och par som flyttar isär.
Du når oss vi kundcenter vardagar mellan klockan 08:30 och 9:30.
Telefon 0303-23 80 00
Mer om familjerätt

Kungälv psykologmottagning föräldraskap och små barn

Psykologmottagningens mål är att med barnet i centrum bidra till psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos blivande föräldrar och småbarnsfamiljer. Utgångspunkt är ett hälsofrämjande förhållningssätt, hög tillgänglighet samt tidiga och i huvudsak korta insatser.
Telefon: 010-473 38 70

  Sidan uppdaterades: