Familjerätten - barns rätt till sin familj

Vår uppgift är att arbeta för barnets bästa i samband med exempelvis skilsmässa och separationer. Vi följer socialtjänstlagen, föräldrabalken och FN:s barnkonvention. Vi ger råd om vårdnad, boende och umgänge för de gemensamma barnen.

Dessutom hjälper vi till med:

Fader- och föräldraskapsutredning

Ogifta och nyblivna föräldrar kan bekräfta att ni är föräldrar till barnet genom en digital tjänst direkt hos skattemyndigheten. Du hittar tjänsten här tillsammans med mer information. Om ni inte bekräftat att ni är föräldrar till barnet inom 14 dagar efter födseln så tar kommunen över utredningen. Barnet har rätt att veta vem som är dess föräldrar. I en del fall gör vi ett DNA-test för att vara säkra på att det blir rätt. Här kan du läsa mer om DNA-test.

Informationssamtal (vårdnad, boende och umgänge)

För att kunna lämna in en stämningsansökan till domstol gällande vårdnad, boende och umgänge är det obligatoriskt lämna ett intyg på att du deltagit i ett informationssamtal på familjerätten. Vi berättar om domstolsprocessen och vilket stöd som finns för att inte behöva gå till domstolen för beslut. Här finns mer information om informationssamtal och vad föräldrar kan behöva tänka på gällande barn i samband med separation.

Juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar kan få hjälp att skriva ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge. Ett avtal som är godkänt av socialnämnden har samma juridiska giltighet som om det beslutats i domstol. Om du redan har ett avtal med den andre föräldern och du vill få det godkänt av socialnämnden kan du vända dig till oss. Vill ni ha hjälp att komma fram till ett avtal kan ni ansöka om att få delta i ett samarbetssamtal.

Namnärenden på uppdrag från domstol

Vid ansökan eller tvist om namnbyte för ett barn under 18 år kan domstolen hämta in ett yttrande från socialnämnden. Socialnämnden ger i yttrandet barnet möjlighet att framföra sina åsikter kring namnbytet och redovisar dem för domstolen. För mer information om lagar och regler för barns namnbyte.

Närståendeadoption, (bonusbarn, styvbarn)

Om du vill adoptera din make, makas eller sambos barn så kallad närståendeadoption, ska du vända dig till Göteborgs tingsrätt. Detta gäller också om du vill adoptera ett barn i släkten. Tingsrätten ger sedan Familjerätten i Kungälv i uppdrag att utreda om en adoptionen är till barnets bästa.

Rådgivning

Vi ger råd och information om vårdnad, boende och umgänge för de gemensamma barnen. Du når oss genom att ringa kundcenter vardagar mellan klockan 08:30 och 9:30 på telefon 0303-23 80 00

Samarbetssamtal när föräldrar inte är överens om barnens vårdnad boende och umgänge

Samarbetssamtal är strukturerade samtal under sakkunnig ledning för föräldrar som är oeniga om hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende eller umgänge. Fokus i samarbetssamtalen är barnets bästa. Samtalsledarna arbetar aktivt med att stödja föräldrar att hitta lösningar som är bäst för barnet och som båda föräldrarna kan acceptera. Du hittar mer information om vad samarbetssamtal innebär här.
Om du har barn som är folkbokförda i Kungälvs kommun och vill delta i samarbetssamtal kan du ansöka om det här.

Umgängesstöd på uppdrag av domstol i familjerättsliga tvister

Domstolar kan under pågående vårdnadsmål eller i dom besluta om umgängesstöd enligt föräldrabalken. Syftet med umgängesstödet är att det ska bidra till trygghet för barnet. Familjerättens socialsekreterare får i uppdrag från domstolen att utse en person att vara umgängesstödjare under som längst 1 år och följer sedan hur umgänget fungerar.

Utredningar på uppdrag av domstol om vårdnad, boende och umgänge

När föräldrar inte kan enas kring barns vårdnad, boende och umgänge och vill ha en förändring kan de vända sig till domstol med en stämningsansökan för att få domstolens beslut i familjerättslig tvist. För mer information om hur det går till.

Kontakta oss på familjerätten

Du når oss genom att ringa kundcenter vardagar mellan klockan 08:30 och 9:30 på telefon 0303-23 80 00

  Sidan uppdaterades: