Familjerätt

Familjerätten hjälper till att reda ut vilka rättigheter och skyldigheter du har som förälder.

Familjerättens uppgift är att arbeta för barnets bästa, så som det är beskrivet i socialtjänstlagen, föräldrabalken och FN:s barnkonvention.


Familjerättens uppdrag

Familjerätten ger stöd, information och utreder ärenden som rör till exempel:

  • oenighet om barnens vårdnad och boende när föräldrar skiljer sig
  • äktenskapsdispens och namnfrågor
  • adoption

Det kan innebära: 

  • Samarbetssamtal vid oenighet i frågor som rör barnen. Till exempel vårdnad, boende och umgänge.
  • Juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.
  • Utredningar på uppdrag av tingsrätten om vårdnad, boende och umgänge, inklusive snabbyttranden.
  • Remisser från tingsrätten på namnärenden, äktenskapsdispenser och vårdnadsöverflyttningar.
  • Information i frågor om skilsmässa och separation samt rådgivning i frågor om vårdnad, boende och umgänge för de gemensamma barnen.
  • Adoptionsutredningar.

Kontakta Kundcenter om du vill prata med någon inom Familjerätten. 

Familjerätten har telefontid måndag till fredag mellan klockan 8.30 och 9.30.

Telefon 0303-23 80 00

  Sidan uppdaterades: