Familjerätt

Familjerätten hjälper till att reda ut vilka rättigheter och skyldigheter man har som förälder.

Familjerättens uppgift är att arbeta för barnets bästa, så som det är beskrivet i socialtjänstlagen, föräldrabalken och FN:s barnkonvention (extern länk)


Familjerätten ger stöd, information och fattar beslut som rör till exempel

  • oenighet om barnens vårdnad och boende när föräldrar skiljer sig
  • äktenskapsdispens och namnfrågor
  • adoption
Mer information om vad Familjerätten arbetar med
  • Samarbetssamtal vid oenighet i frågor som rör barnen. Till exempel vårdnad, boende och umgänge.
  • Juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.
  • Utredningar från tingsrätten om vårdnad, boende och umgänge, inkusive snabbyttranden.
  • Remisser från tingsrätten i namnärenden, äktenskapsdispenser och vårdnadsöverflyttningar.
  • Rådgivning och information i frågor om skilsmässa, separationer, vårdnad, boende och umgänge.
  • Adoptionsutredningar.

 

Kontakta Kundcenter om du vill prata med någon inom Familjerätten. 

Familjerätten har telefontid måndag-fredag kl 08:30-09:30.

Telefon 0303–23 80 00

  Sidan uppdaterades: