6 år - inför skolstart

Nu händer det mycket för många barn, förskolan ska lämnas och skolan börja. Förändringen kan både vara härlig, spännande och svår. Många barn känner sig stora och vill vara mer självständiga. För andra är de nya utmaningarna stora och kan kännas läskiga. Du som förälder är viktig och är ett bra och tryggt stöd genom att tillåta att barnet får reagera på olika sätt. Både kroppen och huvudet växer och barnet är mitt inne i en viktig frigörelseprocess. Det kan vara till hjälp som förälder att komma ihåg att protester, känslosvall och mjölkglas som välts ut är en del av barnets utveckling.

6-åringen och skolan - nytt och spännande

Att börja förskoleklass är ett stort steg för både barn och föräldrar. För barnet är det kanske både spännande och lite nervöst. Förskoleklassen är tänkt att vara en mjukstart på kommande skoltid. Eleverna får bekanta sig med allt vad det innebär att börja i skolan. Allt från att äta i en stor matsal, klä om på gymnastiken, ha tydligare rutiner för rast- och att eleverna får börja på fritids. Eleverna ska bli trygga i skolans värld och känna lust att lära. Mycket fokus läggs på att bygga goda relationer och att lära tillsammans med andra.

Att skolan fungerar bra är viktigt av flera anledningar. Att klara skolan stärker självkänslan och barnet blir bättre rustad för framtiden. Även om skolpersonal har det största ansvaret för ditt barns vardag i skolan spelar du som förälder en viktig roll. Som förälder kan du stötta ditt barn på olika sätt. Genom att ha kontakt med skolan får du bra koll på vad de förväntar sig av ditt barn, både när det gäller skolarbete och hur man beter sig. Med en bra kontakt från början är det lättare att höra av sig om problem uppstår. Det finns också rutiner man kan införa i vardagen hemma för att stötta sitt barns skolgång.

Tallriksmodellen

Det kan kännas som att det är mycket olika som en som förälder ska klara av och även om det är underbart kan det också kännas betungande ibland. Då kan det vara bra att hålla föräldraskapets tallriksmodell i tre delar i huvudet för att få balans i livet med sitt barn. För att ditt barn ska må bra, känna sig tryggt och utvecklas behöver det mest av kärlek och värme som en trygg bas i relationen. Andra viktiga saker är vägledning och rutiner och att sätta gränser. När vi föräldrar ser till att detta finns på tallriken blir vi en trygg bas för barnet. En bas för att utforska och upptäcka världen och en säker hamn för barnet att återvända till under hela livet.

Kärlek och värme

Att ett barn känner sig älskat är grunden för en positiv utveckling hos barnet. Det kan vara extra utmanade att vara kärleksfull mot ett barn som protesterar och testar men det är precis vad ditt barn behöver. När det är mycket i världen som är nytt är det en trygg famn som klarar att ta emot som behövs. Kärlek och positiv bekräftelse bygger upp barnets självkänsla och fungerar som ett skydd mot påfrestningar. Det stärker även relationen mellan föräldrar och barn och gör att konflikter i familjen kan undvikas.

För att stärka banden mellan dig och ditt barn är det viktigt att ni har tid att vara tillsammans. Det är inte alltid så lätt att skapa när vardagen rullar på men det är mycket lönsamt. Det kan till exempel vara genom att ta lite extra tid vid läggningen för att prata om dagen som varit. Eller att visa intresse för det som ditt barn finner intressant. Det kan också vara genom att göra vardagssysslor tillsammans. 6-årigar kan vara mycket intresserade och hjälpsamma till att exempelvis laga mat eller handla tillsammans. Barnet kan få små uppdrag så som att duka fint, skära grönsaker till middagen eller välja bröd i affären.

För att ett barn ska vara följsamt krävs insättning på relationskontot. Med det menas att som förälder behöver vi ha fokus på det som fungerar och uppmärksamma det för att det ska växa. En tumregel är "fem gånger mer kärlek". Som förälder behöver vi ge kärlek och varma blickar eller en tumme upp fem gånger på varje tillsägelse för att få balans på vårt relationskonto.

Vägledning och rutiner i vardagen

Som förälder och vuxen är du en förebild i allt du gör. Barnet tar efter i hur du gör, vilka ord du väljer och hur du uttrycker dig. Hur du bemöter andra, hur du hanterar frustration och hur du uttrycker dina känslor. Hur bemöter du till exempel någon som inte tycker samma som du? Är det med ilska och hårda ord? Eller är det med nyfikenhet och respekt? Det finns en stor chans att ditt barn tar efter dig. Men det räcker inte bara med att föregå med gott exempel. Som förälder förväntas du också berätta vad som är rätt och fel och vägleda ditt barn i vardagen.

Rutiner i vardagen är viktigt för barn och ger trygghet till livet. Att morgonrutinen innan skolan är tydlig och förutsägbar underlättar övergången från hemmet till skolan på morgonen. Det vara bra att förberedelserna börjar redan dagen innan. På det viset undviks onödigt tjat om exempelvis kläder när det är bråttom på morgonen och alla är lite trötta. Med tydliga rutiner kan vi få hjälp att hantera fler utmaningar så som läxor eller läggning.

Trygg och stödjande gränssättning

Som förälder måste du ibland sätta vissa gränser och ställa krav. Krav måste helt enkelt ställas ibland så som att bilbältet ska på eller att cykelhjälmen är en förutsättning för att få cykla. Vid andra tillfällen måste föräldern måste vara den som bestämmer. Barnet kan då bli frustrerat och protestera och det behöver vi som föräldrar hantera. Ett sätt att göra detta är att bekräfta barnets känsla och upplevelse, repetera kort varför det måste vara på detta vis och sedan avleda. När föräldern är upptagen av matlagning och barnet vill ha vår omedelbara uppmärksamhet kan denna metod användas. Bekräfta barnets känsla och upplevelse genom att säga att vi kan förstå att barnet vill leka eller spela ett spel och att barnet är besviket. Repetera kort varför. Till exempel att vi behöver få maten klar så vi kan äta middag då alla är väldigt hungriga. Avled om möjligt exempelvis genom att erbjuda barnet att delta i matlagningen. Vid gränssättning är det viktigt att ni upprätthåller balans på relationskontot. Det är en förutsättning för att de hårda uttagen på kontot i samband med konflikter ska kunna tas och relationen ändå ska hålla.

Hit kan du vända dig för mer stöd:

Familjehuset Klippan

Familjehuset Klippan är en mottagning för barn och unga, 6-18 år och föräldrar som behöver stöd. Familjehuset Klippan är ett samarbete mellan Vårdcentralen Kustens tilläggsuppdrag mot Ungas psykiska hälsa(UPH) och Kungälvs kommuns tidiga insatser inom socialtjänst och skola.
Tel: 0303-37 97 87

Mer om familjehuset Klippan

Familjerådgivningen

Har du och din partner behov av stöd i er relation kan Familjerådgivningen erbjuda samtal. Familjerådgivarens roll är att lyssnar på er men inte ta ställning för eller emot någon. Familjerådgivaren fungerar som en vägledare som hjälper dig och din partner att hitta möjligheter till förändring.
Telefon: 0303-23 91 00

Mer om familjerådgivning

Föräldragrupp ABC

ABC är en föräldragrupp för dig med barn mellan 6 och 12 år. Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.
Telefon 070-388 59 21

Krismottagningen

Förekommer det våld i nära relation finns stöd via Krismottagningen.
Telefon: 0303-23 90 70 eller 0303-23 90 71

Mer om krismottagningen

Stödgrupper

BiFF - Barn i föräldrars fokus, är en utbildning för föräldrar som går isär.
Skilda världar är en gruppverksamhet för barn från 7 år med skilda föräldrar.
Trappansamtal är ett stöd till barn och unga som sett och upplevt våld.
Stödgrupper för barn och unga som lever i en utsatt situation.
TRUST en studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF problematik.
Vem är jag i mitt föräldraskap? Hur mina livserfarenheter påverkar mitt föräldraskap

Telefon: 0303-239406
E-post: stodgruppsverksamhet@kungalv.se

Gemensam mottagning

Kommunens väg in för alla slags ärenden inom socialtjänsten individ och familjeomsorg (exempelvis oro för barn eller vuxen).
Telefon: 0303-23 93 77

Familjerätt

Familjerätten hjälper till att reda ut vilka rättigheter och skyldigheter man har som förälder. Familjerätten har i uppgift är att arbeta för barnets bästa vid exempelvis skilsmässa eller när par flyttar isär.
Du når oss vi kundcenter vardagar mellan klockan 08:30 och 9:30 på telefon 0303-23 80 00

Mer om familjerätt

Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) - En väg in

"En väg in" är ett kontaktcenter med uppgift att hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa att hitta rätt i vården.
Telefon: 010-435 86 50, telefontid vardagar 8:00-16.30

BRIS vuxentelefon

Telefon: 077 - 150 50 50
Öppettider: vardagar 9 - 12

  Sidan uppdaterades: