13-åringen - En tonåring i huset

I tonåren går man från att vara barn till att bli vuxen. Tonåringen provar sig fram vem de är och hur de vill vara. Du som förälder behöver finnas där och ge stöd i deras identitetssökande.

Du är fortfarande viktig för ditt barn. Utvecklingen sker i samspel med dig. Det betyder bland annat att du behöver vara intresserad av den värld som tonåringen lever i och ta del av den. Du behöver ge trygghet och närhet, även om relationen förändras när din tonåring blir mer självständig. Du behöver mer finnas där som ett stöd när din tonåring själv behöver det.

Tonåringen går i högstadiet och ska vidare i livet

Att börja högstadiet är stort för många barn. Ofta innebär det ny skola, nya lärare och flera nya klasskamrater. På högstadiet ställs ökade krav på självständighet och framförallt i början kan det kännas som mycket nytt att hålla ordning på för ungdomen. Ett bra tips kan vara att regelbundet gå in på Classroom tillsammans med barnet för att få inblick i barnets skolgång och kunna stötta barnet i planeringen över studierna. Vilka uppgifter ska göras och när ska de vara klara. Erbjud gärna stöd med skolarbetet. Kom ihåg att även om en förälder inte klarar av att hjälpa till med en viss skoluppgift spelar det stor roll att föräldern är intresserad och engagerad.

Föräldrars inställning till skolarbete och skolan påverkar hur det går för barnet i skolan. Att föräldrar pratar gott om skolan inför sitt barn bidrar också till att barnet trivs i skolan.

Tallriksmodellen

Det kan kännas som att det är mycket olika som en som förälder ska klara av och även om det är underbart kan det också kännas betungande ibland. Då kan det vara bra att hålla föräldraskapets tallriksmodell i tre delar i huvudet för att få balans i livet med sitt barn. För att ditt barn ska må bra, känna sig tryggt och utvecklas behöver det mest av kärlek och värme som en trygg bas i relationen. Andra viktiga saker är vägledning och rutiner och att sätta gränser. När vi föräldrar ser till att detta finns på tallriken blir vi en trygg bas för barnet. En bas för att utforska och upptäcka världen och en säker hamn för barnet att återvända till under hela livet.

Kärlek och värme

Att visa kärlek och värme när tonåringen brusar upp och utmanar är inte alltid lätt men att finnas där och stå kvar i känslostormen är viktigt. Din kärlek har stor betydelse även i denna tid när tonåringen provar att bryta sig loss. Visa kärlek kan nu vara att bjuda på pizza, att skjutsa till träningar eller att på kvällen tvätta favorittröjan till nästa dag. Det kan även vara att lyssna på tonåringen tankar och funderingar och att vara tillgänglig för gemensamt häng i soffan.

Att fortsätt ha en god kontakt med sitt barn och tid för umgänge är så klart värdefullt i sig. Men det behövs också för att kunna lösa problem och konflikter som uppstår. För många föräldrar och tonåringar består samvaron främst av de stunder då man ses naturligt i vardagen. Till exempel vid frukosten, när man skjutsar till fritidsaktiviteter, eller när man äter middag. Finns fler tillfällen att få tid tillsammans? Kanske genom gemensamma upplevelser av att lyssna på musik eller se film tillsammans. Att vara nyfiken på sitt barns liv och ta del av det kan bli en fantastisk upplevelse.

Chanserna ökar att tonåringen själv berättar om händelser och om sina tankar när föräldrarna visar intresse och lyssnar. Försök att fånga tillfället när din tonåring kommer och ta en paus för att visa att du är intresserad. Försök att lyssna utan att avbryta då det ökar chanserna för fler goda samtal. Du kan visa förståelse för tonåringens känsla och upplevelse genom att till exempel säga: "oj det låter jobbigt". När tonåringen inte upplever sig dömd utan lyssnad på. Det ökar troligen möjligheten för att fler samtal kommer. Stäm av så att du förstått rätt och var försiktig så att du inte kommer med lösningar för fort. Om tonåringen känner sig förstådd och lyssnad på ökar möjligheten för dig som förälder att samtala vidare senare även om ämnen som kan vara svåra.

Vägledning och rutiner i vardagen

Det har blivit allt vanligare att unga upplever stress. Vissa tonåringar behöver stöd i att prioritera i livets olika delar och fundera över vad som får dem att må bra och vad som faktiskt är viktigt i livet. Föräldrar kan hjälpa tonåringen att fundera runt balansen i livet mellan

 • Relationer- både familjerelationer, vänskapsrelationer och kärleksrelationer,
 • Hälsa - fysiskaktivitet, god och bra mat och sömn,
 • Utbildning/arbete - trivsel i skolan, studier i skolan och hemma, att utvecklas och framtid,
 • Fritid - aktiviteter, intressen, samhällsengagemang, andlighet och naturen.

Att hålla balans mellan dessa delar innebär att alla delarna behöver vara med. Vissa tonåringar behöver göra mer, andra mindre eller olika mellan de olika delarna för att må bra. Det kan vara bra att se över balansen tillsammans med sin ungdom.

Trygg och stödjande gränssättning

Att vara tonårsförälder är både roligt och oroligt då tonåringen ska ut i livet och öva sig i sin frigörelse. Vi önskar att resan mot vuxenlivet ska vara lugn och stabil men ofta händer något på vägen och det går sedan bra ändå. Tonåringar gör misstag, det hör till. Det är ju så de lär sig att bli vuxna.

Många tonåringar längtar efter friheten att få göra som man själv vill men som förälder kan du vara med och påverka den friheten. Du kan hjälpa din tonåring att förstå att frihet också kräver ansvar. Genom att göra överenskommelser med din tonåring om var gränserna går blir det enklare att följa upp dessa och diskutera det som uppstår längs vägen. Om tonåringen visar att den kan ta ansvar kan även friheten utökas. Om friheten missbrukas får tonåringen istället backa tillbaka och visa sin förmåga att ta ansvar  på nytt. Detta gemensamma givande och tagande är en del av att vara tonårsförälder. Vissa saker kan ditt barn få bestämma självständigt om och vissa saker behöver man besluta tillsammans om. Andra saker ska du som förälder bestämma om.

Det kan vara bra att göra det tillsammans med kompisars föräldrar för att det ska bli tydligt. Då går du inte i fällan att alla andra får eller liknande. På så sätt kan ni förhindra onödiga bråk och det blir lättare att stå fast som förälder.

Hit kan du vända dig för mer stöd

Familjehuset Klippan

Familjehuset Klippan är en mottagning för barn och unga, 6-18 år och föräldrar som behöver stöd. Familjehuset Klippan är ett samarbete mellan Vårdcentralen Kustens tilläggsuppdrag mot Ungas psykiska hälsa(UPH) och Kungälvs kommuns tidiga insatser inom socialtjänst och skola.

Telefon: 0303-37 97 87
Mer om familjehuset Klippan

Föräldragrupp ABC- Tonår

Gruppen för dig som lever med en tonåring. Syftet med ABC-Tonår är att stärka relationerna mellan förälder och tonåring. Som förälder är du den viktigaste personen i tonåringens liv.

Tel: 0703-88 59 21

Föräldrawebben

Föräldrastöd på internet där du får svar via chatt av föräldraguide.

Telefon: 0703-88 59 21

Familjerådgivningen

Har du och din partner behov av stöd i er relation kan Familjerådgivningen erbjuda samtal. Familjerådgivaren lyssnar aktivt på er, men tar inte ställning för eller emot någon, utan fungerar som en vägledare som hjälper dig och din partner att hitta möjligheter till förändring.

Telefon: 0303-23 91 00
Mer om familjerådgivning

Fältarna

Fältarbetarna finns ute bland våra ungdomar på kvällar, helger, vid olika evenemang eller skolavslutningar.

Fälttelefon: 0702–31 98 45 (tillgänglig från klockan 17.00)
Dagtid: 0736–77 14 00

E-post: faltassistenterna@kungalv.se

Krismottagningen

Förekommer det våld i nära relation finns stöd via Krismottagningen.

Telefon: 0303-23 90 70 eller 0303-23 90 71
Mer om krismottagningen

Mini-Maria

Mini-Maria Mini-Maria finns till för dig i Kungälv som är i ålder 13 - 21 och som har bekymmer med alkohol, andra droger, eller med spel om pengar. Även du som närstående är välkommen. På Mini-Maria arbetar socionomer, sjuksköterskor, psykologer och läkare tillsammans för att hjälpa dig och dina närstående med råd, stöd och behandling.

Telefon 010 - 4415090
Mini-Maria Kungälv

Stödgrupper

 • BiFF - Barn i föräldrars fokus, är en utbildning för föräldrar som går isär.
 • Meningen med mig - vi pratar känslor och om vad som är viktigt i livet.
 • Trappansamtal är ett stöd till barn och unga som sett och upplevt våld.
 • Stödgrupper för barn och unga som lever i en utsatt situation.
 • Telefon 0303-239406, e-post: stodgruppsverksamhet@kungalv.se
 • TRUST en studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF problematik.
 • Vem är jag i mitt föräldraskap? Hur mina livserfarenheter påverkar mitt föräldraskap.

Råd- och stödtelefon för frågor om droger

Om du tror att en ung person i din närhet riskerar att testa droger kan du ringa och få råd. Om du vill får du vara anonym när du ringer.

Telefon: 0722-13 22 05
Telefonen är bemannad under dagtid på vardagar.

Ungdomsmottagningen UMO

Besöksadress: Älvebacken 1, Kungälv (Kongahälla center)
Drop-in måndagar 15-17.30 och torsdag 14-15.
Telefon: 010- 473 38 70

Gemensam mottagning

Kommunens väg in för alla slags ärenden inom socialtjänsten individ och familjeomsorg (exempelvis oro för barn eller vuxen).
Telefon: 0303-239377

Familjerätt

Familjerätten hjälper till att reda ut vilka rättigheter och skyldigheter man har som förälder. Familjerätten har i uppgift är att arbeta för barnets bästa i samband med exempelvis skilsmässa och när par går isär. Du når oss via kundcenter vardagar mellan klockan 08:30 och 9:30.

Telefon 0303-23 80 00 https://www.kungalv.se/omsorg--hjalp/stod-till-familjen/familjeratt/

Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) - En väg in

"En väg in" är ett kontaktcenter med uppgift att hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa att hitta rätt i vården.

Telefon: 010-435 86 50. Telefontid vardagar 8-16.30

BRIS vuxentelefon

Telefon: 077 - 150 50 50 Telefontid vardagar 9 - 12

  Sidan uppdaterades: