Planprogram för Nytorgstaden

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för omvandling till ett område med ökad innerstadskaraktär. Det övergripande syftet är att länka samman Kungälvs gamla och nya stadskärna på ett bättre sätt än i idag.

Planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Nytorgstaden

Kontaktperson: Ulf Liljankoski
Diarienummer: KS2016/0260

Status

Kommunfullmäktige har den 16 maj 2019 godkänt planprogrammet för Nytorgstaden. 

Planprogrammet är inget juridiskt dokument. Innan detaljplaner inom området upprättats finns inga nya bestämmelser som innebär förändrade förutsättningar gentemot idag gällande detaljplan.

Områdesbeskrivning

Planprogrammet omfattar Nytorget, Uddevallavägen och kringliggande bebyggelse och parkområde. 

  Sidan uppdaterades: