Förslag till nya avfallsföreskrifter

Förändringar i avfallsföreskrifterna görs för att följa nya och ändrade lagar på området.

Kommunen kommer bland annat över ansvaret för att samla in förpackningar på våra återvinningsstationer. Något som Svensk förpackning- och tidningsindustri (FTI) har ansvar för idag.

Det här är på gång

  Sidan skapades: