Anmälan om dricksvattenanläggning

Om du producerar och förser andra med dricksvatten kan det vara så att du omfattas av livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter och behöver anmäla din dricksvattenanläggning till kommunen.

Vilka dricksvattenanläggningar ska registreras?

Du som har en dricksvattenanläggning som förser livsmedelsföretag eller ett visst antal privata bostäder med dricksvatten ska registreras hos miljöenheten i Kungälvs kommun.

Du behöver registrera dig om du:

  • producerar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn,
  • försörjer fler än 50 personer,
  • använder och/eller tillhandahåller dricksvatten i en kommersiell verksamhet (till exempel restauranger, livsmedelsindustrier, camping, fastighetsägare som hyr ut bostäder), eller
  • tillhandahåller dricksvatten i en offentlig verksamhet (till exempel förskola, skola, bibliotek med mera).

Kontakta miljöenheten via kommunens kundcenter, telefon 0303-23 80 00, om du är osäker på om din verksamhet behöver anmälas.

Hur anmäler jag?

Fyll i och skicka din anmälan till miljöenheten senast två veckor innan du ska starta din verksamhet.

Blankett för registrering av dricksvattenanläggning (pdf, nytt fönster)

Hur mycket kostar det att vara registrerad dricksvattenproducent?

Från och med år 2023 tillämpas timavgift vid kontroll på dricksvattenanläggningar.

Information om taxor och avgifter för verksamheter enligt livsmedelslagstiftningen.

Om du inte anmäler

Om du startar eller driver din verksamhet innan du gjort en anmälan till miljöenheten bryter du mot livsmedelslagen. Det gäller också om du tar över en befintlig livsmedelsverksamhet.

Mer information

Om din dricksvattenanläggning omfattas av livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter LIVSFS 2022:12 behöver du som verksamhetsutövare av dricksvattenanläggningen regelbundet kontrollera att vattnet har en god kvalitet och är säkert att dricka.

Läs mer om egenkontroll och undersökningsprogram här

Dricksvattenföreskrifterna LIVSFS 2022:12 hittar du här

  Sidan uppdaterades: