Anmälan om dricksvattenanläggning

Om du förser andra med dricksvatten kallas det för livsmedelsverksamhet och det är du som ansvarar för att vattnet har en god kvalitet. Det är också ditt ansvar att se till att anläggningen fungerar väl.

Vad är en livsmedelsverksamhet?

En livsmedelsverksamhet är ett företag eller en organisation som producerar, transporterar, lagrar eller säljer livsmedel. Med livsmedel menas inte bara mat utan också dricksvatten.


Vilka dricksvattenanläggningar ska registreras?

De som är skyldiga att registrera sig är:

  • De som producerar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn.
  • De som försörjer fler än 50 personer.
  • Allt dricksvatten som erbjuds via en kommersiell verksamhet (till exempel restauranger, livsmedelsindustrier, camping, fastighetsägare som hyr ut bostäder).
  • Allt dricksvatten som erbjuds via en offentlig verksamhet (till exempel förskola, skola, bibliotek med mera).

Kontakta miljöenheten via kommunens kundcenter, telefon 0303-23 80 00, om du är osäker på om din verksamhet behöver anmälas.

Hur anmäler jag?

Fyll i och skicka din anmälan till miljöenheten senast två veckor innan du ska starta din verksamhet.

Blankett för registrering av dricksvattenanläggning (pdf, nytt fönster)


Hur mycket kostar det?

Alla livsmedelsföretagare ska betala en årlig avgift för livsmedelskontrollen av verksamheten. Avgiften motsvarar den årliga kontrolltiden. Information om taxor och avgifter för verksamheter enligt livsmedelslagstiftningen.

 

Om du inte anmäler

Om du startar eller driver din livsmedelsverksamhet innan du gjort en anmälan till miljöenheten bryter du mot livsmedelslagen och riskerar åtal. Det gäller också om du tar över en befintlig livsmedelsverksamhet

Egenkontroll och provtagningsprogram

Kvalitén på dricksvatten ska kontrolleras regelbundet och uppfylla kraven i Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLVFS 2001:30). Verksamheten ska upprätta ett provtagningsprogram inom egenkontrollen för regelbundna undersökningar där provtagningspunkter samt frekvens ska finnas beskrivet. Provtagningsprogrammet ska sedan fastställas av miljö- och byggnadsnämnden. 

Mer information om egenkontroll och provtagningsprogram.

  Sidan uppdaterades: