Kommunalt vatten och avlopp

en grävd kabelgrav med ett antal grova svarta slangar och kablar i botten. En grävmaskin längst bort

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information och ansökan om inkoppling till det kommunala VA-nätet

Brandposter

Bara för räddningstjänsten och kommunens VA-personal

Vattenkran närbild strilande vatten

Dricksvatten

Information om vattenkvalitet, vattenanalys och vattenskydd i kommunen

E-faktura, autogiro och pappersfaktura

E-faktura, autogiro, pappersfaktura för VA- och avfallstjänster

Projekteringsanvisningar för konsulter och entreprenörer

Information och anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering, byggande, drift och underhåll

Kraftigt regn och dagvatten

Minska risken för översvämningar, en gemensam utmaning

Brunnslock omgiven av asfalt

Underhåll av VA-ledningar

Information om hur kommunen tar hand om VA-nätet, och fastighetsägarens ansvar

""

Avgifter för vatten och avlopp (VA-taxa)

VA-avgifter för dig som har kommunalt vatten och avlopp

Stänga av vattnet (endast för branschfolk inom VVS)

Det är inte tillåtet att på egen hand stänga ventiler på det kommunala vattenledningsnätet. Här kan du som arbetar professionellt med VVS på uppdrag av fastighetsägaren anmäla om att få vattnet avstängt till en byggnad under en viss tid.

Vattenkiosker

Både privatpersoner och företagare kan hämta vatten där

Vattenmätare

Information om vattenmätare och mätarens placering och hur man rapporterar sin förbrukning

VA-uppgift

Den här sidan vänder sig till dig som har eller vill ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp och vill beställa en VA-uppgift

VA-utbyggnad i kommunen

Här kan du se vart vi bygger ut VA-nätet i kommunen.