Stänga av vattnet (endast för branschfolk inom VVS)

Det är inte tillåtet att på egen hand stänga ventiler på det kommunala vattenledningsnätet. Här kan du som arbetar professionellt med VVS på uppdrag av fastighetsägaren anmäla om att få vattnet avstängt till en byggnad under en viss tid.

Det är en ansvarsfråga

Det är bara kommuens egen personal som får stänga och öppna ventiler i det kommunala ledningsnätet. Om en ventil eller en ledning går sönder i samband med att den stängs eller öppnas så kan det bli fråga om en mycket dyr lagning.

Vi vill vara förberedda om något skulle hända

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med våra ventiler och kan vara betydligt bättre förberedda när vi är med och planerar inför avstängningar tillsammans med dig. Om en läcka inträffar så är det inte bara det hus ledningen går till som påverkas. Ibland får vi stänga av vattnet flera timmar till ett helt område för att laga en ventil.

Var ute i god tid - minst två veckor före

Fyll i vår e-tjänst så utförligt du kan. Informationen skickas direkt till vår VA-personal som kontaktar dig. Ni planerar tillsammans avstängningen. OBSERVERA ATT DEN HÄR TJÄNSTEN ÄR BARA TILL PERSONER INOM VVS-BRANSCHEN.

  Sidan uppdaterades: