Stänga av vattnet till en fastighet (gäller endast branschfolk)

Det är inte tillåtet att på egen hand stänga ventiler på det kommunala vattenledningsnätet. På den här sidan kan du som arbetar professionellt med VVS på uppdrag av fastighetsägaren anmäla om att få vattnet avstängt till en byggnad under en viss tid. I samband med exempelvis en renovering.

Det är en ansvarsfråga

Det är bara kommuens egen personal som får stänga och öppna ventiler i det kommunala ledningsnätet. Om en ventil eller en ledning går sönder i samband med att den stängs eller öppnas så kan det bli fråga om en mycket dyr lagning.

Vi vill vara förberedda om något skulle hända

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med våra ventiler och kan vara betydligt bättre förberedda när vi är med och planerar inför avstängningar tillsammans med dig. Om en läcka inträffar så är det inte bara det hus ledningen går till som påverkas. Ibland får vi stänga av vattnet flera timmar till ett helt område för att laga en ventil.

Fyll i blanketten så utförligt du kan, minst två veckor före avstängingen. Informationen skickas sen direkt till vår VA-personal som kontaktar dig. Ni planerar därefter avstängningen tillsammans. OBSERVERA DEN HÄR BLANKETTEN ÄR ENDAST TILL BRANSCHFOLK.

Uppgifter om dig som ber om en avstängning:
namn på företaget
kontaktpersonen ska vara VVS-montören på plats under avstängningen
telefonnummer till företagets kontaktperson
e-postadress till företagets kontaktperson
Uppgifter om fastigheten som avstängningen göller
För- och efternamn
Skriv datum, månad, Årtal
skriv hela timmar från och med till och med
Tänk på att det inte räcker med att fylla i det här formuläret. Du måste invänta svar från vår driftspersonal så ni kan planera avstängningen tillsammans. Tack på förhand! Kungälvs kommun  
  Sidan uppdaterades: