Vattenmätare

Vattenmätaren sitter ofta direkt på vattenledningen där den kommer in i huset. Oftast i tvättstugan eller ett pannrum. Det är viktigt att den är lätt att komma åt när vår personal ska läsa av, byta eller göra service på vattenmätaren.

Läs av vattenmätaren

Vattenmätaren känner av och räknar hur mycket vatten som passerar igenom den, alltså hur mycket vatten som förbrukas. Det är bra att läsa av vattenmätaren kontinuerligt - minst en gång per år - och rapportera hur mycket vatten som förbrukats sedan föregående avläsning.

Det är bättre att läsa av lite oftare än för sällan. Om du gör det oftare så kommer fakturorna att stämma bättre överens med den faktiska förbrukningen. Om du läser av mätaren för sällan kan det visa sig att din förbrukning har förändrats mycket, vilket innebär motsvarande förändring på fakturan. Har du då betalat för lite utan att läsa av under en längre tid kan fakturan i sämsta fall bli oväntat hög.

En gång per år skickar vi ut ett avläsningskort till alla VA-abonnenter med en uppmaning om att läsa av vattenmätaren. Vill du lämna in extra mätaravläsningar utöver den avläsning som görs i samband med avläsningskortet så kan du göra det genom att:

Mejla kommun@kungalv.se, skriv Avläsning vattenmätare i rubriken och ange i mejlet:

  • Mätarnummer
  • Datum för avläsning
  • Mätarställning

Ringa Kungälvs kommuns Kundcenter på 0303-23 80 00 och ange ditt mätarnummer, datum för avläsning och mätarställning.

Vattenmätare i mätarbrunn

Ibland kan vattenmätaren inte monteras inne i fastigheten utan monteras i en mätarbrunn. Mätarbrunnen räknas som mätarplats och är fastighetsägarens ansvar. För att driftteknikerna enkelt ska kunna byta mätaren gäller samma krav som för en mätarplats inomhus.

Som fastighetsägare ansvarar du också för att mätarbrunnen har ett lock som är lätt att lyfta, att det finns en stege som man kan klättra ner på, att mätarbrunnen är lättillgänglig och fri från stenar, buskar och växtlighet samt att brunnen är tydligt markerad med en skylt.

Byte och avläsning av mätare i mätarbrunn

Extra byte eller extra avläsning av vattenmätare som är monterade i en mätarbrunn görs mot en avgift som är reglerad i gällande VA-taxa. Som fastighetsägare ansvarar du för att mätarbrunnen är rengjord och fri från vatten eller skräp samma dag som bytet eller avläsningen. VA-Drift kan utföra pumpning av brunnen mot en avgift enligt gällande VA-taxa.

Läs kommunens taxa för vatten och avlopp här

Krav på mätarplatsen

Det ska vara enkelt att komma åt att byta mätaren. Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning eller inredning.

Skyddad plats

Mätarplatsen ska vara i ett utrymme där mätaren skyddas mot frost, värme och annan yttre påverkan. Tänk också på att utrymmet där vattenmätaren sitter måste vara uppvärmt så att mätaren inte fryser sönder. En sönderfryst vattenmätare kostar mycket pengar och kan orsaka stora vattenskador.

Väggar och golv kring mätarplatsen ska tåla spill och läckage av vatten och det ska helst finnas en golvbrunn. Det är också bra att ha belysning vid mätarplatsen för att enkelt kunna läsa av och byta mätaren.

Mätarkonsol och ventiler

Vid nyanslutning ska mätaren vara fast monterad i en konsol med avstängningsventiler före och efter mätaren. Konsolen ska vara anpassad efter mätarstorleken och ha en skjutbar kopplingshylsa. Ingen rördragning får göras inom konsolen, bygeln är bara till för vattenmätaren.

Ventilerna före och efter vattenmätaren ska gå att stänga och vara i gott skick så att de inte går sönder när man stänger eller öppnar dem, går de sönder är det fastighetsägarens ansvar att byta ut ventilerna.

Viktigt att tänka på!

Vid befintliga mätarplatser där mätaren redan är monterad utan konsol ska man montera en konsol i efterhand. Det är fastighetsägarens ansvar att sätta upp och bekosta en konsol.

Godkänd eller underkänd mätarplats

Det är driftteknikerna från VA-Drift som bedömer om mätarplatsen är godkänd för mätarbyte. Om mätarplatsen underkänns kan det till exempel bero på att:

  • mätarplatsen inte uppfyller kraven som listas här ovanför
  • jordklammer från elinstallation är monterad på kopplingshylsorna. Då finns det en stor risk att mätarteknikern kan få ström genom sig
  • ledningarna till och från mätaren är rostangripna vilken ökar risken för läckage
  • ledningen vid mätaren  inte är klamrad vilket ökar risken för att den går sönder när man tar bort mätaren ifrån ledningen

Beställa tillfällig vattenmätare - Byggvatten

I samband med byggnation kan det gå åt stora mängder vatten. Du som privatperson eller företagare kan beställa en tillfällig vattenmätare genom att använda vår tjänst för det här.

  Sidan uppdaterades: