Vattenmätare

Vattenmätaren visar hur mycket vatten som använts.  

Regelbunden avläsning

Det är smart att läsa av och rapportera in din förbrukning regelbundet. Då stämmer fakturorna bättre under året. Lämna avläsningen enkelt genom vår tjänst för avläsning eller i appen Kungälv Avfall. Mer information om appen finns på www.kungalv.se/kundportal.

Årlig avläsning

För dig som inte gör regelbunden avläsning kan fakturorna under året skilja sig en del från det du faktiskt förbrukar. Det beror på att vi då uppskattar din förbrukning. En gång per år justerar vi detta genom att skicka ut ett avläsningskort. Du kan svara på det genom att:

Vattenmätare i brunn

Om vattenmätaren sitter i en mätarbrunn ansvarar fastighetsägaren för att den är lättillgänglig och uppfyller kraven. Brunnen ska ha ett lätt lyftbart lock, en stege, vara fri från hinder och tydligt markerad.

Byte och avläsning i mätarbrunn

Extra byte eller avläsning av mätare i en mätarbrunn görs mot en avgift. Fastighetsägaren ansvarar för att brunnen är rengjord och fri från vatten och skräp. Kommunen kan pumpa brunn mot en avgift. Se kommunens taxa för vatten och avlopp här.

Krav på mätarplatsen

Mätarplatsen ska vara lättillgänglig. Den får inte vara inbyggd eller bakom tung utrustning.

Skyddad plats

Mätarplatsen ska skyddas mot frost, värme och yttre påverkan. Området ska vara uppvärmt så att mätaren inte fryser sönder. Väggar och golv ska tåla vatten, och en golvbrunn och bra belysning är att rekommendera.

Mätarkonsol och ventiler

Vid nyanslutning ska mätaren monteras i en konsol med avstängningsventiler före och efter mätaren. Ventilerna ska vara i gott skick. Om de går sönder är det fastighetsägarens ansvar att byta dem.

Viktigt att tänka på!

Om mätaren saknar konsol ska den monteras i efterhand. Det är fastighetsägarens ansvar:

Godkänd eller underkänd mätarplats

VA-Drift bedömer om mätarplatsen är godkänd för mätarbyte. En mätarplats kan underkännas om:

  • Den inte uppfyller kraven
  • Elinstallation är monterad på kopplingshylsorna
  • Ledningarna är rostangripna eller inte klamrade

Tillfällig vattenmätare - Byggvatten

Vid byggnation kan du beställa en tillfällig vattenmätare genom vår tjänst.

  Sidan uppdaterades: