Gaffelkremlan 1 — Bostäder

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nybyggnation av flerbostadshus inom fastigheten Gaffelkremlan 1. Utformningen av bebyggelsen ska regleras så att det nya bostadskvarteret anknyter till kringliggande bebyggelse.

Detaljplanens hela namn: Detaljplan för bostäder, Gaffelkremlan 1
Diarenummer: KS2018/0924
Handläggare: Hanna Hedin
Status: Synpunkter efter samråd 2022 bearbetas

Det här pågår just nu

Planförslaget var utställt för samråd under perioden tisdag 11 oktober — tisdag 1 november 2022. Du hittar handlingarna en bit ner på sidan. Nu arbetar vi med att gå igenom de synpunkter som kommit in under samrådet. Synpunkterna ska sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse. Planförslaget beräknas kunna ställas ut på granskning under 2023. Här kan du lära dig mer om hur planprocessen går till.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i stadsdelen Munkegärde och omfattar fastigheten Gaffelkremlan 1 och en del av fastigheten Munkegärde 1:1. Befintlig bebyggelse inom planområdet utgörs av industribyggnader. Omkring planområdet domineras bebyggelsen av bostäder. Framför allt i form av flerbostadshus och radhus. I närområdet finns även förskola, skola och idrottsplats.

  Sidan uppdaterades: