Vykort till villaägare om nya kärl för källsortering

Under 2024 kommer de flesta villor och småhus i kommunen kunna källsortera pappers-, metall- och plastförpackningar, färgat och ofärgat glas i kärl vid eller nära sin fastighet. Under året har vi inventerat vägarna fram till alla villor och småhus. Vilket typ av kärl du får och kärlets uppställningsplats beror på hur vägarna fram till den specifika adressen ser ut.

Alla hushåll kommer innan årsskiftet 2024 få hemskickat ett vykort med information om vad som gäller för den specifika adressen. Om du bor på en ö utan fastlandsförbindelse (gäller även Marstrandsön) kommer vi att kontakta dig längre fram för att berätta hur förpackningsinsamling från öar kommer ske.

Fastighetsnära insamling av förpackningar gäller helårsboende såväl som fritidsboende i kommunen men påverkar inte flerfamiljshus eller boende som har miljörum eller miljöhus.

Läs mer om införandet på sidan för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall.

  Sidan skapades: