Gullbringa 1:4 — Tomter

Syftet med detaljplaneprogrammet är att skapa nya tomter för eget byggande. Något som många frågar efter.

Detaljplanens namn: Detaljplan för Gullbringa 1:4
Diarienummer: KS2011/81
Handläggare: ej utsedd
Status: vilande

Status

Avvaktar exploatörens redovisning av vatten- och avloppslösning. Här kan du ta del av hur en planprocess går till.

Områdesbeskrivning

Området ligger i anslutning till befintlig bebyggelse vid Gullbringa golfbana. Det avgränsas i norr av ett höjdparti med bokskog samt golfbanan, i söder av en brant bergsrygg, i väster av befintlig bebyggelse och i öster av den befintliga dammen.

  Sidan uppdaterades: