Planprogram för Rollsbo

Syftet med planprogrammet är att pröva möjligheten att skapa mer ytor för verksamheter inom planområdet och samtidigt bevara verksamhetsområdets gröna karaktär.

Planprogram för Rollsbo 1:32 med flera

 

Status

Samhällsbyggnadsutskottet godkände planprogrammet den 2 februari 2012. Programområdet kommer att delas in i flera detaljplaner. 

 

Områdesbeskrivning

Rollsbo verksamhetsområde är beläget cirka 3 kilometer nordväst om Kungälvs centrum.

  Sidan uppdaterades: