Västra Tunge — Bostäder och förskola

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus samt en förskola.

Detaljplanens namn: Detaljplan för bostäder och förskola, del av Ytterby-Tunge 2:72 och 2:73 med flera "Västra Tunge"
Diarienummer:
KS2020/1532
Handläggare:
Cecilia Eriksson
Status:
Bearbetning pågår

Bearbetning pågår

Planförslaget var utställt för samråd under tiden 1 mars – 28 mars 2022. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse i samband med att planen ställs ut från granskning. Planförslaget bedöms ställas ut för granskning hösten 2023.

Om detaljplanen

Planområdet ligger i Ytterby och avgränsas av Marstrandsvägen och Bohusbanan. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för uppförandet av flerbostadshus med tillhörande parkeringshus. Planen ska även att möjliggöra för uppförandet av en ny förskola med plats för sex avdelningar. I samrådet innehöll planförslaget omkring 360–400 lägenheter. Höjden på byggnaderna varierade mellan fyra och åtta våningar.

Läs mer om hur hela planprocessen går till.

Aktuella planhandlingar:

Här kommer uppdaterade planhandlingar att finnas när planen ställs ut för granskning.

Utredningar

Tidigare planhandlingar

 

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked i november 2014 efter ansökan från Trivebo AB. Planarbetet påbörjades 2015 men pausades sedan 2017. Planarbetet upptogs igen i maj 2020. Öppet hus hölls i stadshuset måndag den 7 mars 2022. 

  Sidan uppdaterades: